Fagråd

 

Bak f.v: Jasmina Bosniak, Mona Punther, Kari Holdhus, Signe Kalsnes, Nils R. Sandal
Foran f.v.: Thomas Bjørnager, Joakim Frøystein, Rolf Lennart Stensø, Vilde Kamfjord, Rolf Engelsen. Ikke tilstede: Tonje Hardersen

Foto: Cathrine Jakobsen

 
 

Fagrådet skal være et rådgivende organ, som på eget initiativ kan ta opp saker innenfor sitt virkeområde. Fagrådet skal gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS), og skal kunne drøfte saker av felles interesse innenfor og på tvers av utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene.

Les mer om fagrådets virkeområde og mandat her.
 

Fagrådets møtekalender 2017

Oppstartsseminar 22. og 23. august i Tromsø
- Program
- Referat

Fagrådsmøte 3. november, sammen med Ungdomsrådet - Oslo

Fagrådsmøte 26. januar - Molde

Fagrådsmøte 13. april - Oslo
 

Medlemmene

Medlemmer i fagrådet oppnevnes av Kulturdepartementet og av Kunnskapsdepartementet.

Leder: Rolf Lennart Stensø, Oslo/ Bodø. Orkestersjef i KORK. Musiker og tidligere kunstnerisk leder for Bodø Sinfonietta.

Tonje Hardersen, Haugesund. Festivaldirektør for Den norske filmfestivalen AS, hvor hun tidligere har hatt ansvaret for barne- og ungdomsprogrammene. Tidligere barnefilmrådgiver i Film og Kino.

Jasmina Bosnjak, Tromsø. Kunstner utdannet i Serbia og Trondheim. Rådgiver for visuell kunst og prosjektleder for internasjonale gjestekunstnerprogrammer i Troms fylkeskommune.

Rolf Engelsen, Akershus/Oslo. Tidligere prosjektleder for Kulturrådets forsøksprosjekt Kunstløftet, jobber nå med forsøksordninger, kunst- og kulturkritikk, metode, kunnskaps- og beslutningsgrunnlag, samme sted. Tidligere teaterleder i Nordland fylkeskommune og leder for Figurteatret i Nordland.

Thomas Bjørnager, Molde. Teatersjef i Teatret Vårt. Utdannet arkitekt, tidligere scenograf og kostymedesigner, har undervist på Teaterskolen i København.

Kari Holdhus, Haugesund. Førsteamanuensis og faglig leder for masterstudiet ”Kreative fag og læreprosesser”, institutt ved Lærerutdanning og kulturfag, Høgskolen Stord Haugesund. Har også vært koordinator og produsent for DKS i Rogaland.

Signe Kalsnes, Oslo. Dosent ved Norges Musikkhøgskole. Har tidligere vært rådsmedlem i DKS, og styreleder for SEF (Samarbeidsforum for estetiske fag).

Nils R. Sandal, Gloppen. Styreleder for Norsk kulturskoleråd. Tidligere fylkesordfører i Sogn og Fjordane i tolv år og før det ordfører i Gloppen.

Mona Pünther, Asker. Rektor ved Landøya ungdomskole i Asker kommune. Pünther har jobbet mye med å bygge opp kultur for kultur på Hovedgården ungdomsskole i Asker.

VARA:

Vilde Kamfjord, Lillehammer. Produsent og prosjektutvikler, med hovedvekt på litterære produksjoner for barn og unge. Kamfjord har bakgrunn som rådgiver for DKS i Oppland fylkeskommune. Har tatt Forfatterutdanningen ved Norsk Barnebokinstitutt. Har hatt styreverv i NBI og UKM og satt i det tidligere arbeidsutvalget for litteratur i DKS.

Joakim Frøystein, Nittedal. Lærer ved Li Skole. Utøvende musiker og komponist. Musikkutdannet fra UiO og Rytmisk Musikkonservatorium i København.