Fagråd

 
Rolf Lennart Stensø, orkestersjef i KORK , er leder for Kulturtankens fagråd. Foto: Anna-Julia Granberg / Blunderbuss

Rolf Lennart Stensø, orkestersjef i KORK , er leder for Kulturtankens fagråd. Foto: Anna-Julia Granberg / Blunderbuss

 
 

Fagrådet skal være et rådgivende organ, som på eget initiativ kan ta opp saker innenfor sitt virkeområde. Fagrådet skal gi råd til Kulturtanken om arbeidet med Den kulturelle skolesekken (DKS), og skal kunne drøfte saker av felles interesse innenfor og på tvers av utdanningssektoren, kultursektoren og de ulike kunstartene.

Les mer om fagrådets virkeområde og mandat her.
 

Fagrådets møtekalender 2017

Oppstartsseminar 22. og 23. august i Tromsø - Program


Medlemmene

Medlemmer i fagrådet oppnevnes av Kulturdepartementet og av Kunnskapsdepartementet.

Leder: Rolf Lennart Stensø, Oslo/ Bodø. Orkestersjef i KORK. Musiker og tidligere kunstnerisk leder for Bodø Sinfonietta.

Tonje Hardersen, Haugesund. Festivaldirektør for Den norske filmfestivalen AS, hvor hun tidligere har hatt ansvaret for barne- og ungdomsprogrammene. Tidligere barnefilmrådgiver i Film og Kino.

Jasmina Bosnjak, Tromsø. Kunstner utdannet i Serbia og Trondheim. Rådgiver for visuell kunst og prosjektleder for internasjonale gjestekunstnerprogrammer i Troms fylkeskommune.

Rolf Engelsen, Oslo. Tidligere prosjektleder for Kulturrådets forsøksprosjekt Kunstløftet, jobber nå med metode, kunnskaps- og beslutningsgrunnlag samme sted. Tidligere teaterleder i Nordland fylkeskommune og leder for Figurteatret i Nordland.

Thomas Bjørnager, Molde. Teatersjef i Teatret Vårt. Utdannet arkitekt, tidligere scenograf og kostymedesigner, har undervist på Teaterskolen i København.

Kari Holdhus, Haugesund. Førsteamanuensis og faglig leder for masterstudiet ”Kreative fag og læreprosesser”, institutt ved Lærerutdanning og kulturfag, Høgskolen Stord Haugesund. Har også vært koordinator og produsent for DKS i Rogaland.

Signe Kalsnes, Oslo. Dosent ved Norges Musikkhøgskole. Har tidligere vært rådsmedlem i DKS, og styreleder for SEF (Samarbeidsforum for estetiske fag).

Nils R. Sandal, Gloppen. Styreleder for Norsk kulturskoleråd. Tidligere fylkesordfører i Sogn og Fjordane i tolv år og før det ordfører i Gloppen.

Mona Pünther, Asker. Rektor ved Landøya ungdomskole i Asker kommune. Pünther har jobbet mye med å bygge opp kultur for kultur på Hovedgården ungdomsskole i Asker.

VARA:

Vilde Kamfjord, Lillehammer. Programansvarlig for DKS i Oppland. Animatør og illustratør, tidligere produsent for Ungdommens kulturmønstring.

Joakim Frøystein, Nittedal. Lærer ved Li Skole. Utøvende musiker og komponist. Musikkutdannet fra UiO og Rytmisk Musikkonservatorium i København.