Kulturtanken skal samarbeide med aktørene i Den kulturelle skolesekken (DKS), produksjonsmiljøer, høyere utdanning, institusjoner og organisasjoner om oppgavene i Kulturtankens mandat. Det legges særlig vekt på en god dialog mellom aktørene i kunst- og kulturfeltet, og mellom disse og skole- og utdanningsfeltet.

Avdeling for forskning og utvikling:
Kulturtankens FOU-avdeling skal særlig bidra til kunnskapsproduksjon og kunnskapsdeling. Vi skal medvirke til at det forskes på (og i) DKS, at forskningen deles og diskuteres, og legges til grunn for videre utvikling av DKS. Avdelingen har ansvar for samarbeid med universitets- og høyskolesektoren, produksjons- og forskningsmiljø, og for utvikling av kvalitet i kunstformidling til barn og unge.

Avdelingens egen utviklingsenhet vil drive pilotarbeid og skape en dynamisk møteplass for kulturell innovasjon i samarbeid med vår operative enhet Kunsttanken, og aktører i kultur- og samfunnsliv.

Satsingsområder:
- kunstnerisk kvalitet og formidling
- samarbeid mellom kunst, kultur og skole
- forvaltningsrutiner og styringsstrukturer
- skape møteplasser for å dele forskning og erfaringer
- initiere pilot- og utviklingsarbeid

Kontakt:
Ståle Stenslie
stahl @ kulturtanken.no