Forskning og utvikling

Kulturtankens FoU-virksomhet omfatter kunnskapsproduksjon og kunnskapsdeling om kunst og kultur for barn og unge, med særlig fokus på Den kulturelle skolesekken (DKS). FoU-avdelingen skal medvirke til at det forskes på DKS. Vi skal stimulere til kunstnerisk utviklingsarbeid og skape møteplasser for å dele forskning og erfaringer. FoU-arbeidet skal bidra til å oppnå Kulturtankens mål om å styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet, og samarbeidet mellom kunst, kultur og skole.

Dette gjør FoU-avdelingen:

 • initierer og delfinansierer forskningsprosjekter i samarbeid med forskning- og kulturinstitusjoner, produksjonsmiljøer og aktørene i DKS
   
 • bestiller og fullfinansierer forskningsrapporter
   
 • gjennomfører egne utredninger
   
 • initierer piloter og utviklingsarbeid
   
 • arrangerer konferanser og seminarerDKS-relevant forskning:
Her finner du en oversikt over DKS-relevant forskning, politiske dokumenter og lærerplanverk. Last ned dokumentet.

Kontakt:
avdelingsdirektør i FoU, Ståle Stenslie
stahl @ kulturtanken.no