DiSko-seminar
Jan
17
to Jan 18

DiSko-seminar

  • Høgskulen på Vestlandet - Stord (map)
  • Google Calendar ICS

DiSko er et 3-årig forskningsprosjekt og et samarbeid mellom Kulturtanken og Case-senteret (høgskulen på vestlandet). Nå samles deltagende skoler, lærere, musikere og forskere til et to-dagers seminar.

View Event →
SETT-konferansen
Nov
29
to Nov 30

SETT-konferansen

Gjennom konferanseprogrammet SET, seminarer, forelesninger og mer praktiske workshops, kan man møte bedrifter som tilbyr produkter eller tjenester som kan knyttes til innovativ og digital læring, eller kommuner, skoler og barnehager som viser frem vellykkede prosjekter som har først til endring.

View Event →
Nordisk nettverksmøte
Nov
28
12:15 PM12:15

Nordisk nettverksmøte

Kulturtanken er vertskap for årets nordiske nettverksmøte om kunst, kultur og skole, som finner sted i Kulturtankens lokaler i Oslo. Nettverksmøtet er lukket, med inviterte deltakere fra departementer, kulturråd og andre virksomheter fra de nordiske landene.

View Event →