Musikksamling i Den kulturelle skolesekken


  • Kimen Stjørdal

Kulturtanken inviterer musikkprodusenter og -ansvarlige i fylkene og 100 %-kommunene til en samling i kulturhuset Kimen i Stjørdal.

Samlingen vil fokusere på produksjon, føringer i tilskuddsbrevet som sendes ut i mai, deltakernes tanker om veien videre for musikken i DKS, og Kulturtankens rolle som nasjonal aktør.

Programmet er ennå ikke klart, men vi legger opp til følgende tidsplan:

Mandag 12. juni kl 11.00 - tirsdag 13. juni kl 14:00

Påmelding til Kristin Stoltz Thomassen på kst@kulturtanken.no innen fredag 12. mai.