Møte med Fylkeskulturssjefene

  • Akershus Fylkeskommune Galleri Oslo

Direktør Lin Marie Holvik orienterer om status for Kulturtankens arbeid på samling med alle fylkeskultursjefene i landet.