Møte mellom Kulturrådets kunstavdeling og Kulturtanken

  • Kulturrådet Mølleparken 2 Oslo

Hensikten med møtet er å diskutere og kartlegge våre ulike forvaltningsansvar og oppgaver på området kunst for barn og unge.

Mølleparken 2 fredag 2. juni kl 10-11.30.