Samling for kulturarvfeltet i DKS

  • Kulturtanken 2 Gullhaug Torg Oslo, Oslo, 0484 Norway

Kulturtanken inviterer til en samling for alle som jobber med kulturarvfeltet i Den kulturelle skolesekken (DKS), i kommuner og fylker. Samlingen vil i stor grad dreie seg om å dele erfaringer om hvordan de enkelte fylkene og kommunene har jobbet med kulturarv i DKS fram til i dag, og ha et blikk på hvordan dette kan gjøres i framtiden.

Programmet er tba

Tider: 09:30 - 17:00 (middag)

Påmelding til Bente Aster i Kulturtanken innen torsdag 18. mai, på e-postadresse ba@kulturtanken.no