Back to All Events

Innspillsseminar om kulturarv i DKS

Velkommen til Kulturtankens innspillsseminar om kulturarv i Den kulturelle skolesekken!

Under DKS-konferansen i Stavanger i mars lanserte vi dette seminaret, og nå er det åpent for påmelding.

Målet med dette innspillsseminaret er at aktører, virksomheter, forvaltning og enkeltpersoner som er eller vil bli aktive innen kulturarv i Den kulturelle skolesekken (DKS) får spilt inn sine behov, ønsker, ideer og annet om feltet til Kulturtanken som nasjonal etat for DKS, og til forvaltningsnivået i ordningen.

Seminaret vil inneholde samtaler og debatter i tillegg til innlegg fra feltet, og under hele seminaret ønsker vi dialog mellom scene og sal.

Noen av spørsmålene som vil diskuteres er disse:
Hva skal kulturarv være i DKS? Hva kjennetegner en god kulturarvsproduksjon?
Hvordan skal vi kvalitetssikre innhold, formidling og mottak av produksjonene?
Hva hører ikke hjemme i kulturarv i DKS? Hvordan vil framtidas kulturarvfelt i DKS være?

Innspillsinnleggene er på max 3 minutter. Deltakere som ønsker å holde innlegg melder fra til fagansvarlig for kulturarv i Kulturtanken, Bente Aster, på ba@kulturtanken.no ved påmelding, og senest torsdag 18. oktober.

Seminaret skjer i regi av Kulturtanken, i samarbeid med DKS Oslo.

Tid: Mandag 22. oktober 2018 kl. 12.00-16.00
Sted: Kulturtankens lokaler i Nydalen, Oslo

Påmelding til ba@kulturtanken.no – meld fra ved påmelding om du vil holde innlegg (3 min.).

Innspillsseminaret vil bli strømmet og ligge tilgjengelig på nett etter seminaret

Earlier Event: June 21
Fremlegg av DKS-rapporten 2017