Kommunikasjon

Kontakt:
Guro Kleveland
Kommunikasjonsleder
gk @ kulturtanken.no

 

Kulturtanken skal bidra til at kunst- og kulturopplevelsene i skolen gir sterke inntrykk og setter tydelige avtrykk. Den kulturelle skolesekken skal være godt synlig og godt kjent for alle som er del av den, og for alle som blir berørt av den. Norge er en ledende kunst- og kulturnasjon for barn og unge, og Kulturtanken skal være en sentral og dedikert bidragsyter som sammen med partnere, skole og utøvere på hele kunstfeltet jobber for å åpne dører for kunsten og fremtiden for alle barn som vokser opp i Norge.

Kommunikasjon i stab:
Kulturtankens kommunikasjonsstab sorterer direkte under direktøren. Vi jobber med PR, medie- og informasjonsarbeid, merkevarebygging, sosiale medier, samfunnskontakt, websider, strategi og rådgivning. Vi bidrar også med malverk og verktøy til kommunikasjonsarbeid for DKS-nettverket.