Kunst, kultur og skole
 

Den kulturelle skolesekken (DKS) er et samarbeid mellom stat, fylke og kommune. Ordningen skal sikre at barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. Samtidig skal DKS være en arena der barn og unge får utfordret sin kreativitet.

Avdeling for Kunst, kultur og skole har ansvaret for forvaltningen av DKS i fylke og kommune, og for å styrke samarbeid mellom skole, kunst- og kulturfeltet og DKS-nettverket. Vi vil skape møteplasser for dialog og kunnskapsdeling, og bidra til at DKS styrkes kunstnerisk, og blir bedre forankret i skolen.

Vi skal samarbeide med fagmiljøene knyttet til de seks kunst- og kulturuttrykkene i DKS (film, musikk, litteratur, visuell kunst, scenekunst og kulturarv). Og vi skal løfte fram de gode eksemplene på samarbeid mellom lokale aktører på kunst- og kulturfeltet, og finne modeller for hvordan disse mulighetene kan utvikles nasjonalt.

Fagansvarlige for kunstfeltene i DKS:

Film: Iram Haq- iha @ kulturtanken.no
Visuell kunst: Kyrre Bjørkås - kbj @ kulturtanken.no
Litteratur: Kristin Stoltz Thomassen - kst @ kulturtanken.no
Kulturarv: Bente Aster - ba @ kulturtanken.no
Musikk: Morten Brenne - mb @ kulturtanken.no
Scenekunst: Harry Guttormsen - hgu @ kulturtanken.no

Kontakt:
June Mariann Breivik
jmb @ kulturtanken.no