Kunst, kultur og skole

Kontakt:
Matias Hilmar Iversen
(fungerende avdelingsleder)
mhi @ kulturtanken.no
 

Den kulturelle skolesekken (DKS) er et samarbeid mellom stat, fylke og kommune, som skal sikre at barn og unge får oppleve profesjonell kunst. Samtidig skal DKS være en arena der barn og unge får utfordret sin kreativitet.

Avdeling for Kunst, kultur og skole har ansvaret for forvaltningen av DKS i fylke og kommune, og for å styrke samarbeid mellom skole, kunst- og kulturfeltet og DKS-nettverket. Vi vil skape møteplasser for dialog og kunnskapsdeling, og bidra til at DKS styrkes kunstnerisk, og blir bedre forankret i skolen.

Vi skal samarbeide med fagmiljøene knyttet til de seks kunst- og kulturuttrykkene i DKS (film, musikk, litteratur, visuell kunst, scenekunst og kulturarv). Og vi skal løfte fram de gode eksemplene på samarbeid mellom lokale aktører på kunst- og kulturfeltet, og finne modeller for hvordan disse mulighetene kan utvikles nasjonalt.

Kontaktpersoner for de ulike kunstfeltene i DKS:

Film: Anne Mari Hellerdal Kvalvik - amh @ kulturtanken.no
Visuell kunst: Therese Clemetsen - tc @ kulturtanken.no
Litteratur: Kristin Stoltz Thomassen - kst @ kulturtanken.no
Kulturarv: Bente Aster - ba @ kulturtanken.no
Musikk: Matias Hilmar Iversen - mhi @ kulturtanken.no
Scenekunst: Daniel Nørbech - dn @ kulturtanken.no