KUNSTTANKEN

Kontakt:
Morten Brenne
mb@kulturtanken.no
 

Kulturtanken skal være aktivt nyskapende, og Kunsttanken skal være vår operative enhet, med fokus på utvikling av nye produksjoner og prosjekter i Den kulturelle skolesekken.

Kunsttanken skal sørge for kontakt med utøvende kunstmiljøer og kunst- og kulturinstitusjoner, og bidra til økt erfaringsdeling og kompetanseoverføring mellom de forskjellige produksjons- og fagmiljøene i DKS.

Kunsttanken skal være en arena for utviklingsarbeid i det kreative og utøvende feltet, i samarbeid med Kulturtankens utviklingsenhet.