Kan jeg være sånn?

 Gjennom kunst og kultur har vi en unik mulighet til å nå unge med et mangfold av fortellinger som inkluderer og bidrar til å naturliggjøre annerledeshet i alle former. Dette var noe av budkapet da Scenekunstbruket arrangerte seminaret Kan jeg være sånn?

Ei reise til framtida

Odda har Smelteverket, Frode Grytten, Trolltunga og Lothepus. Og Odda har nokre utruleg engasjerte og dedikerte folk som jobbar energisk for at born og unges skulekvardag og fritid skal vere meiningsfull. Kulturtanken dro til Odda for å treffe nokre av dei.

Kulturreforma skjer no

- Eg er svært glad for at regjeringa har beslutta å lage ein ny melding, seier Kulturtanken-direktør Lin Marie Holvik. Her skriv ho om korleis og kvifor den nye kulturmeldinga må forankrast i den norske utdanninga og sjå på dei estetiske fagas tyding i skulen.