Status DKS-portal

Planlagt lansering av ny portal for DKS er september 2019. Det jobbes nå på spreng med å få på plass en grundig kravspesifikasjon som beskriver arbeidsprosessen og dekker alle behov.

Formidlingens kunst

Hvordan går man i gang med en litteraturformidlingsproduksjon når utgangspunktet ikke er et litterært verk eller en bok? Vi har snakket med Guro Sibeko, som er i sluttfasen i arbeidet med å utvikle en litteraturproduksjon - eller forestilling om du vil - Framtid på flukt.