Teknologi og digitale tjenester

Kontakt:
Sølve Huse-Amundsen
soh @ kulturtanken.no

Kulturtanken vil se på kunstens plass i barns bruk av teknologi. Vi vil sette kunst, kultur og ny teknologi på dagsordenen i utviklingen av Den kulturelle skolesekken (DKS), både i et elevperspektiv, og i et kunst- og formidlingsperspektiv.

Avdeling for teknologi og digitale tjenester:
Vi skal ivareta utviklingen av nye nasjonale digitale tjenester for hele DKS. Vi skal også sørge for effektiv drift av IT-systemer, og utvikle organisasjonens digitale infrastruktur. Avdelingen skal være oppdatert på ungdommers medievaner og teknologibruk, og vil bidra til å utvikle og hjelpe produksjonsmiljøene i DKS på dette feltet.

I våre lokaler i Nydalen ønsker vi å skape en arena for kunnskapsdeling, opplæring og laboratorievirksomhet der teknologi og audiovisuell produksjonsteknikk bidrar til å stimulere og innovere formidlingen av kunst og kultur. Med effektive digitale løsninger skal vi sørge for at aktiviteten blir tilgjengelig for hele nettverket.