visuell kunst I DKS

 

 

«Visuell kunst» i DKS rommer fagområdene billedkunst, arkitektur, design og kunsthåndverk, og de ca 800 årlige produksjonene tar alle tenkelige former: Kunstnermøter, museumsbesøk, visninger, atelierbesøk, performative verk, forelesninger og verksteder. Slik må det nesten være, for kunsten i DKS skal være like mangfoldig, grenseløs og ustyrlig som all annen kunst. Bare da, og med et godt formidlingsapparat i ryggen, kan den den utfolde seg for elevene og studentene i fremtidens skole.  

DKS-konferansen 2018 - her programdelen om visuell kunst:
Kyrre Bjørkås (Kulturtanken) innledning, og i samtale med Kristian Risan (Nordnorsk Kunstnersenter)

 

Kontakt:
Kyrre Bjørkås
Fagansvarlig visuell kunst
kbj @kulturtanken.no