Barnehagebarn ser på skjerm

Kunst og kultur for de minste

11. november 2020 gikk Kulturbarn-konferansen av stabelen som en videokonferanse. Les mer og se opptak fra dagen her!

Kulturbarn-prosjektet i Sunnfjord kommune. Foto: Skjermdump fra videopresentasjon under konferansen.

Kulturbarn 0–8 er tittelen på prosjektet og konferansen som fokuserer på kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i arbeidet med barn i aldersgruppen null til åtte år. Konferansen ble arrangert for andre gang.

Dette var en faglig arena og møteplass for lærere på første- til fjerdetrinn, ansatte i barnehage, kulturskole og bibliotek, kulturarbeidere, produsenter for alle kunstarter og alle andre som er engasjert i og opptatt av kunst, kultur, kreativitet og kompetanse for de yngste barna.

Prosjektgruppen består av Elin Kvernmoen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd, Kathrine Pedersen, rådgiver i Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Ragnhild Bøhle, seniorrådgiver i Kulturtanken.

Konferansen var tredelt:

 • Del 1: Erfaringsrommet: I erfaringsrommet delte de seks Kulturbarn-kommunene ny kunnskap og kulturell kompetanse fra lokalt samarbeid om kunst og kultur for de yngste barna.
 • Del 2: Inspirasjonsrommet: I inspirasjonsrommet var fokuset motivasjon, slik at flere voksne har fokus på kunst, kultur og kreativitet med og for de yngste.
 • Del 3: Mulighetsrommet: I mulighetsrommet så man fremover og på muligheten for å kunne påvirke en god kulturpolitikk for alle barn.

Her finner du hele programmet.

Les mer fra Kulturbarn-konferansen:

Dame danser med barn

Det avgjørende «vi» for økt musisering i barnehagen

Voksne som døråpnere i arbeidet med kunst, kultur og kreativitet i barnehage og skole.

Barn og voksne står i ring. Spiller instrumenter.

Kulturbarn: Målselv

Under Kulturbarn-konferansen delte de seks Kulturbarn-kommunene sine erfaringer med satsing på kunst og kultur for de yngste barna. Hva har de lært, og hva tas med i det videre arbeidet?

Gutt sitter bakpå en som sykler inne. De sykler rundt på et stort papir, maler med sykkelhjulene.

Kulturbarn: Sunnfjord

Under Kulturbarn-konferansen delte de seks Kulturbarn-kommunene sine erfaringer med satsing på kunst og kultur for de yngste barna. Hva har de lært, og hva tas med i det videre arbeidet?

Et barn holder eldre dame i hånda

Kulturbarn: Røros

Under Kulturbarn-konferansen delte de seks Kulturbarn-kommunene sine erfaringer med satsing på kunst og kultur for de yngste barna. Hva har de lært, og hva tas med i det videre arbeidet?

Barn og voksne i aktivitet innendørs

Kulturbarn: Øygarden

Under Kulturbarn-konferansen delte de seks Kulturbarn-kommunene sine erfaringer med satsing på kunst og kultur for de yngste barna. Hva har de lært, og hva tas med i det videre arbeidet?

Barn og voksne sitter sammen. Følger håndbevegelser til utøver.

Kulturbarn: Fredrikstad

Under Kulturbarn-konferansen delte de seks Kulturbarn-kommunene sine erfaringer med satsing på kunst og kultur for de yngste barna. Hva har de lært, og hva tas med i det videre arbeidet?

Mann strekker armene i været. Barna rundt ham gjør det samme.

Kulturbarn: Kristiansand

Under Kulturbarn-konferansen delte de seks Kulturbarn-kommunene sine erfaringer med satsing på kunst og kultur for de yngste barna. Hva har de lært, og hva tas med i det videre arbeidet?

Se opptak fra konferansen:

Del 1: Erfaringsrommet:

10.15: Røros kommune, Målselv kommune, Kristiansand kommune. Mulighet for å stille spørsmål til prosjektlederne i etterkant.

10.40: Øygarden kommune, Fredrikstad kommune, Sunnfjord kommune. Mulighet for å stille spørsmål til prosjektlederne i etterkant.

11.00: Dialog om samarbeidet til barnas beste.

 • Sonya Dahle, kulturskolelærer i dans, Fredrikstad kulturskole.  
 • Birgitte Haukø, barnehagelærer fra Leie Barnehage, Fredrikstad kommune.  
 • Annette Brandanger, danser, pedagog og koreograf.  

Del 2: Inspirasjonsrommet:

12.15: Voksne som døråpnere i arbeidet med kunst, kultur og kreativitet i barnehage og skole. Det avgjørende «vi» for økt musisering i barnehagen.

 • Med Kirsten Halle, førstelektor ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger. Mulighet for å stille spørsmål i etterkant.

12.45: Dansekunst for de yngste publikummerne – å skape kroppslig forankrede estetiske erfaringer. 

 • Venke Marie Sortland og Sigrid Kopperdal, begge dansere i Landing. Mulighet for å stille spørsmål i etterkant.

13.15: Actionpainting og kunstpedagogisk arbeid i barnehage og kulturskole.

 • Med Ingrid Skarprud, forsker, barnehagelærer og visuell kunstner. Mulighet for å stille spørsmål i etterkant.   

Del 3: Mulighetsrommet:

14.00: Debatt: I påvente av NY kulturmelding. Hvem tar ansvaret for at kunst og kultur er tilgjengelig for alle barn 0–8 år? På nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

 • Moderator: Guro Kleveland, redaktør i Ballade.
 • I panelet: Kirsten Halle, førstelektor ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger. Trude Skarvatun, rektor Sunnfjord Kulturskule og prosjektleder for Kulturbarn-kommunen Sunnfjord.  

14.35: Mulighet for å stille spørsmål etter debatten. 

14.45: Hva nå Kulturbarn? Hvor går veiene videre? Felles avslutning fra styringsgruppa.

 • Morten Christiansen, direktør Norsk kulturskoleråd
 • Ann Karin Orset, senterleder, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nord Universitet
 • June M. Breivik, avdelingsdirektør, Kulturtanken.