Barn og utøvere danser

DiSkometoden – en verktøykasse for dialogbasert samarbeid mellom kunstnere, lærere og elever

Hvordan kan vi produsere og distribuere konserter og annen kunst for elever i skolen på en slik måte at det kan oppstå eierskap hos alle deltakere?

DiSkometoden-logo og utøver som hjelper elev med en gitar.

Noen aktiviteter i DKS er såkalt utvidete modeller. Den mest kjente modellen er verksteder (workshops), som utgjør ca. 4 % av arrangementene i DKS. Noen andre modeller baserer seg på en dialog mellom aktørene som grunnlag for aktiviteten.

En rekke forutsetninger bør ideelt sett vært til stede dersom man skal lykkes med et dialogbasert samarbeid eller et dialogisk kunstbesøk.

Hvilke modeller, metoder og verktøy har vi til å hjelpe oss med dette? Ikke mange, men i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet lanserer vi nå DiSkometoden som en mulig vei å gå.

Den nettbaserte ressursen DiSkometoden.no er dels en metodisk verktøykasse for samarbeid mellom kunstnere, lærere og elever, og dels en presentasjon av forskningsprosjektet «Skole og konsert - fra formidling til dialog», mest kjent som DiSko-prosjektet.

Verktøykassen har undersider om:

  • Praktisk arbeid på skoler
  • Kunstner – lærersamarbeid
  • Forskningen
  • Kontaktinformasjon

Verktøykassen retter seg mot lærerutdannere, lærere, studenter, kunstnere og forskere.

Verktøykassen har åtte ulike metodiske varianter (modeller) som er konkrete og praktiske, samtidig som de har grundige didaktiske veiledninger og begrunnelser.

Modellene har tekster, bilder, illustrasjoner, videoklipp og lydklipp som gjør det enkelt å forstå hvordan man kan planlegge og gjennomføre slike former for samarbeid.

Les mer om prosjektet

DiSkometoden-logo og utøver som hjelper elev med en gitar.

DiSkometoden – dialogbasert kunstner-lærersamarbeid

Ny digital verktøykasse for samarbeid mellom kunstnere, lærere og elever.

Halvtotal: Kari Holdhus ser i kamera, foran bygning.

Kan kunstnere og lærere samarbeide?

Ja, mener Kari Holdhus, prosjektleder for DiSko-prosjektet. Etter fire års eksperimentering med ulike samarbeidsmodeller, vil hun inspirere til nye former for kunstformidling. Torsdag 19. november arrangeres konferansen «Kunst og skole – i bærekraftig dialog?» via Zoom.

Are Lothe Kolbeinsen og Ulrik Ibsen Thorsrud fra musikktrioen Parallax.

Bratt læringskurve, men givande samarbeid mellom musikarar og skular

Dei har trakka opp nye stiar, deltakarane i innovasjonsprosjektet Disko. Men sjølv om dei første erfaringane blir beskrivne som kaospreget, har den potensielle gevinsten vist seg å vere høg.