– Disse tilskuddsordningene er med på å skape mindre forskjeller for barn i Norge

– Disse tilskuddsordningene er med på å skape mindre forskjeller for barn i Norge

Bli kjent med to av prosjektene som Kulturtankens ungdomsråd innstilte til «Inkludering i kulturliv».

Gjennom prosjektet «Sol og Sirkus» når Flying Seagulls Norge noen av de som kanskje trenger kulturtilbud aller mest. Foto: privat

Kulturtankens ungdomsråd er involvert i søknadsbehandlingsprosessen av tilskuddsordningen. Alle prosjektene ungdomsrådet innstilte for tilskudd i år, mottok midler.

Jo Morten Weider-portrett
Jo Morten Weider har hovedansvar for Kulturtankens ungdomsråd.

– I en tilskuddsordning som dette, der mangfoldet av aktører og kulturuttrykk er så stort, dukker det fra tid til annen opp prosjekter der vi gjerne skulle hatt mer av den ungdomsfaglige kompetansen med i vurderingen. Da er det veldig fint å kunne koble på Ungdomsrådet, som jo representerer målgruppen, understreker seniorrådgiver Jo Morten Weider, som har hovedansvar for Kulturtankens ungdomsråd.

Rådsmedlem Rasmus Fægri (19) er oppvokst i Oslo. Han representerer Hyperion i LNU.

–Det at Kulturtankens ungdomsråd blir hørt og deltar i søknadsprosessen, er supert. Dersom en skal gi støtte til gode arrangementer for barn og unge, så er det vi som sitter i rådet som vet hva som treffer. I vår innstilling har vi vektlagt god medvirkning, mulighet for at prosjekter kan fortsette etter perioden det mottar tilskudd og en helhetsvurdering, forteller Fægri.

Gruppebilde av Ungdomsrådet
Kulturtankens ungdomsråd 2021/22: Rasmus Fægri, Sol Angelica Berg Stavnes, Dilara Kara, Anna Ignate Nygård og Mikal Shahim Thorstensen. (ikke til stede: Jens Flakstad Vold)

– Basert på egne interesser, så vil jeg fremheve Magicon som en av de organisasjonene som fikk tilskudd. Cospaly, gaming og nerding har tradisjonelt ikke hatt fysiske møteplasser. Det at ungdom medvirker i selve arrangementet er også en stor bonus, poengterer Fægri.

Les om to av prosjektene som Kulturtankens ungdomsråd innstilte

Magicon 2023

Foto: : @dr_portrait

Christopher Helland er styreleder i Magicon-organisasjonen og også produsent for Magicon 2023. Prosjektet mottok 200 000,- i støtte fra årets utdeling av milder fra Inkludering i kulturliv.

Christopher Helland - portrett
Christopher Helland Foto: : @dr_portrait

Det at Kulturtankens ungdomsråd innstilte deres prosjekt – hvilken verdi har det for dere?

- Å drive frivillige, non-profit organisasjoner er utfordrende i oppstartperioden. Den type arrangement miljøet forventer, krever høy produksjonskvalitet, kombinert med at billettprisen må holdes lav siden målgruppen er barn og unge. Kulturtankens bidrag vil sikre at vi kan skape et arrangement som ikke bare er nyskapende, trygt og inkluderende, men også at vi kan invitere gjester fra utlandet og benytte mer egnede lokaler sentralt i Oslo.

Hva betyr det at det finnes tilskuddsordninger som «Inkludering i kulturliv»

- Inkludering er den første og viktigste verdien som ble skrevet inn i vedtektene til Magicon da vi ble stiftet. Målgruppen er lik oss som driver Magicon, da vi var på samme alder. Vi var usikre på oss selv, stort sett introverte og ofte mobbet eller ledd av grunnet våre interesser eller legninger. Slike tilskuddsordninger hjelper oss til å nå frem til disse personene, presentere noe som ikke virker alt for skummelt og skape en plattform hvor alle kan være seg selv og finne likesinnede.

Inkludering er den første og viktigste verdien som ble skrevet inn i vedtektene da Magicon ble stiftet.

Christopher Helland

Hva er målet med Magicon 2023?

- Det finnes ikke et godt nok tilbud til miljøet i Oslo. Til manges fortvilelse ble vårt pilot-arrangement tidlig utsolgt, derfor dobler vi kapasiteten i 2023 og kommer til å fortsette med det til alle som vil, får være med. 

Foto: : @dr_portrait

Hva betyr det for unge som driver med «fantastiske fritidsinteresser» å ha fysiske møteplass hvor de kan møte ungdom med felles interesser?  

Fakta om Magicon 2023

  • Arrangeres 24.-25. juni 2023 i Oslo.
  • Magicon ble arrangert for første gang i februar 2022.
  • Organisasjonen har som mål å arrangere Norges beste cosplay-convention og skape en trygg, underholdende, inkluderende og spennende møteplass for unge med «fantastiske fritidsinteresser» som cosplay, spill, anime, k-pop, drag m.m.

Les mer

Foto: : @dr_portrait

- Samfunnet fokuserer mye på ballsport og korps, men de som ikke føler seg hjemme i disse feltene blir utenfor og føler seg ofte alene. Spesielt etter pandemien er et slikt tilbud kjempeviktig. 30 prosent av de besøkende på Magicon 2022 hadde aldri vært på et convention før, det sier mye. De får se at det finnes tusenvis av likesinnede, oppleve at det finnes et trygt tilbud og får bekreftet at det er greit og kult å ha sine interesser. 

Hvor mange barn/unge driver med cosplay i Norge?

- Dette er et vanskelig spørsmål, men den største Facebook Cosplay-gruppen i Norge har 4600 medlemmer. Samtidig vet vi at et tidligere arrangement (som ikke lenger finnes) hadde opp mot 9000 besøkende. Alle er velkommen til Magicon, det være seg data/brettspill-interesserte, Magic: The Gathering-spillere, tabletop -spill som Warhammer eller Warmachine, tegnersier og manga, film og serier . Listen kunne vært mye lengre. Grunnen til at man ofte kaller slike arrangement Cosplay Convention, er fordi cosplay blir et mellomledd mellom alle disse interessefeltene, da mange kler seg ut som karakterer fra disse og ofte spiller ut deres personlighet.

Hva slags tilbakemeldinger fikk dere etter Magicon 2022?

- Det var overveldende, helt rørende. Det var så å si utelukkende positivt, og de konstruktive tilbakemeldingene vi fikk vil vi imøtekomme allerede neste arrangement. Vi utførte en grundig tilbakemeldingskampanje og siden en av våre verdier er åpenhet, publiserte vi disse offentlig så raskt vi kunne etter arrangementet.

Foto: : @dr_portrait

Flying Seagulls Norge - Sol og sirkus

Foto: Flying Seagulls Norge

Prosjektet mottok 300 000,- i støtte fra årets utdeling av milder fra Inkludering i kulturliv.

-Målet er å skape varige øyeblikk fulle av positivitet og glede. Vi planlegger å besøke asylmottak, krisesenter, dagsenter for mennesker med psykiske utviklingshemninger og områder hvor det bor mange familier i lavinntekt, forteller Eline Hallem, som er prosjektleder for Sol og Sirkus.

Eline Hallem - portrett
Eline Hallem er prosjektleder for Sol og Sirkus

Det at Kulturtankens ungdomsråd innstilte deres prosjekt – hvilken verdi har det for dere?

- Innstillingen er avgjørende for at vi får gjennomført dette prosjektet med å nå barn fra familier som ikke har råd til å betale for fritidsaktiviteter og kulturtilbud, ikke har mulighet til å reise for å delta på aktiviteter, eller er i en sårbar situasjon av andre grunner. Vi mener at disse gruppene er de som trenger kulturtilbud mest, og derfor er det viktig at det finnes tilskuddsordninger som støtter gratis tilbud som reiser dit barna er. I tillegg er det en stor verdi for oss at Kulturtankens ungdomsråd ser verdien i vårt arbeid som kombinerer kultur og humanitært arbeid, og dermed er med på å fremme barnas rettigheter og retten til en god barndom. 

Hva betyr det at det finnes tilskuddsordninger som Inkludering i kulturliv?

- Disse tilskuddsordningene er med på å skape mindre forskjeller for barn i Norge. Samtidig som at tilbudet sørger for at grupper som ofte blir stående utenfor også får tilgang på spesielt tilpasset kulturtilbud, er det også med på å skape en bevisstgjøring av viktigheten av kultur i hverdagen for barn og unge.

I våre aktiviteter skal barn føle seg sett, oppleve mestring og kjenne at de har en verdi.

Eline Hallem

Prosjektet heter Sol og Sirkus - sol kan dere kanskje ikke love, men mye sirkus?

- Det er ikke alltid sol ute, men vårt mål er skape sol og varme hvor enn vi drar. I våre aktiviteter skal barn føle seg sett, oppleve mestring og kjenne at de har en verdi. Samtidig jobber vi med å skape en inkluderende gruppefølelse og så mye positiv energi at det ikke spiller noen rolle om sola skinner eller ikke.

Sol og Sirkus er allerede i gang – hvilke erfaringer har dere så langt?

-Når vi har ankommet mottakene, har barna kommet løpende mot oss i glede og forventning til det som skal skje. I løpet av fem dager har barna fått prøve ulike sirkusferdigheter, utfolde seg kreativt, de har fått nye venner, opplevd mestring og viktigst av alt, de har hatt det gøy! En far ved et av mottakene sa til oss: «Tusen takk for at dere kommer hit. Det er bra for barna, men det er også bra for oss voksne.»

Foto: Flying Seagulls Norge - Ved et av sirkuskursene hadde vi barn som hadde flyktet fra fire ulike kontinenter. De første dagene var de veldig separerte og noen av dem lekte kun med barn fra samme land som seg selv, eller barn de kjente fra før. I lekene hvor de får velge barn å leke med, valgte de kun barn fra samme land som seg selv. Men etter fem dager med inkluderende lek hadde barna blitt en gruppe, og hadde fått seg venner på tvers av nasjonaliteter, forteller Hallem.

Fakta om Flying Seagulls Norge - Sol og Sirkus

  • Tilbyr engasjerende fritidsaktiviteter til barn som, på grunn av økonomi, bosted, språk, kognitive evner eller bakgrunn, ikke har tilgang på fritidsaktiviteter.
  • En varebil full av sirkusutstyr, klovner og magi kjører til barnas nærområde med et mål om å gi de en fantastisk opplevelse som fyller dem med selvtillit og glede. Organisasjonen samarbeider med Redd Barna som har lokalkunnskap og noen ganger kjenner barna fra før.
  • Flying Seagulls er en internasjonal organisasjon som har prosjekter i 23 land på tvers av fire kontinenter. Profesjonelle klovner, musikere og underholdere skaper trygge rom for lek og latter for mennesker i krise. Organisasjonen mener at alle, uansett bakgrunn og livssituasjon, har rett til å vokse opp med en følelse av å være spesiell og verdifull, med gode og varme minner om lek og latter.
  • Flying Seagulls Norge jobber for å forsvare barnets rett til lek, rekreasjon og kreativ utvikling – fastslått i paragraf 31 i FNs Barnekonvensjon. I løpet av 14 år har organisasjonen utviklet en metodikk for å umiddelbart komme i kontakt med barn og unge gjennom forestillinger og interaktive kurs.

Les mer

Foto: Flying Seagulls Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev, og hold deg oppdatert om Kulturtankens tilskuddsordninger, Den kulturelle skolesekken og kunst og kultur for barn og unge.

Relaterte artikler

12,6 millioner til inkludering i kulturliv

67 prosjekter mottar til sammen 12,6 millioner kroner fra tilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv».

Møt Kulturtankens ungdomsråd 2021/22

– Vi styrker barn og unges medvirkning ved å la dem få være med og bestemme, sier Anna Ignate. Hun er en av flere ungdommer som bidrar til at barn og unges stemme blir hørt i Kulturtankens arbeid.