Velkommen til Kulturtankens årskonferanse

Velkommen til Kulturtankens årskonferanse

Årets årskonferanse skal sette fokus på samfunnsendringer, hva de betyr for kultursektoren og ikke minst for publikummet vårt.

I år avholdes Kulturtanken årskonferanse i Kristiansund 9.-11.november, i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune.

Barn og unge i endring

Illustrasjon

Alle barn skal ha like muligheter for kulturelle og kunstneriske aktiviteter. Kultursektoren har som mål å sikre et kunst- og kulturtilbud for barn og unge er relevant, tilgjengelig og åpen for å ivareta barns egne ønsker og forutsetninger.

Etter pandemien har det blitt særlig tydelig hvor utfordrende og viktig dette er. Undersøkelser fra Telemarksforskning og Ungdata avspeiler nye digitale fellesskap samtidig som behovet for fysiske møteplasser bare har blitt enda mer etterspurt av barn og unge.

Parallelt med dette skjer det raske endringer i barn og unges virkelighet, både på et personlig og globalt plan. Klimaspørsmål, sosial ulikhet og teknologisk utvikling angår også barn og unge. Kunst og kultur har blitt løftet fram som et viktig virkemiddel for å gjøre mennesker bedre rustede til å møte store samfunnsendringer.

Årets konferanse kretser dermed rundt stadig mer aktuelle spørsmål:

Hvordan kan vi skape et kulturtilbud som oppleves meningsfullt, inkluderende og attraktivt for barn og ungdom?

Hvordan får vi alle med? Og klarer vi voksne å henge med i svingene?

Todelt konferanse

Kulturtankens årskonferanse består i år av to deler:

Et grubleseminar om endring i samfunnet og kultursektoren som foregår på kvelden onsdag 9.11 og på dagtid torsdag 10.11. Grubleseminaret er en workshop der vi skal samarbeide for å bedre forstå hva som skjer med barn og unge nå og hvordan vi møter endringsprosesser i dagens samfunn.

Under workshopen vil vi vekselvis jobbe med de praktiske, systemiske, kulturelle og personlige dimensjonene for endring og fokusere på hvilken rolle vi selv spiller i disse prosessene. Ikke minst vil vi forsøke å bore i følgende spørsmål: Hvordan kan kulturen mobiliseres – både innenfor og utenfor egen sektor – som en ressurs i møte med Fremtiden?

Selve årskonferansen foregår på kveldstid torsdag 10.11 og på dagtid fredag 11.11. Her vil du få presentert ny innsikt i barn og unges hverdag og behov. I tillegg vil vi løfte frem en rekke aktører, prosjekter og produksjoner fra kultursektoren som har lykkes i å møte barn og unges endrede brukermønster og behov på en god måte.

Lær hvem barn og unge i 2022 er. Hør dem fortelle om sine ønsker og behov. Bli inspirert av prosjekter som lykkes i å møte dem. Og opplev verdien av arbeidet vi gjør sammen for å bidra til at de får et levende, oppdatert og sterkt kunst- og kulturtilbud.

Detaljert program kommer.

Påmelding

Konferansen er gratis, men det er et begrenset antall plasser. Reise og overnatting betales av deltagerne.

Meld deg på Kulturtankens nyhetsbrev for oppdateringer om årskonferansen og om alle våre arrangementer.