oversiktsbilde av Lillestrøm by

Kan innspill til en kommuneplan formidles kreativt?

Lillestrøm kommune bestemte seg for å teste nettopp det. Astrid Lund (19) skrev en ballade om byen hun elsker.

Lillestrøm by i fugleperspektiv. Foto: Lillestrøm kommune

«Hva er viktig for deg der du bor?» Det var spørsmålet fem ungdommer besvarte via et kreativt uttrykk i et pilotprosjekt for å øke barn og unges medvirkning i kommunal planlegging. Resultatet ble utstillingen «Mitt hjemsted, min stemme og min fremtid – Kreativ ung medvirkning», som ble vist i Lillestrøm rådhus.

Ønsker å høre barn og unges stemmer

I 2021 og 2022 fikk 28 kommuner midler for å undersøke hvordan de kunne integrere barne- og ungdomskultur bedre i sine planprosesser. Siden har de jobbet med ulike prosjekter for å styrke og forankre medvirkning, samt barn og unges innflytelse i kommunale planprosesser.

Lillestrøms pilot hadde som formål å undersøke om medvirkning kan ha andre former enn de tradisjonelle og å vise at man kan si sin mening på mange måter. Medvirkningspiloten var del av et større prosjekt i Lillestrøm kommune kalt «Kreativ kommune», som var støttet av tilskuddsordningen.

Fremtidens Lillestrøm

Astrid Dagny Margrethe Lund har vært aktiv i kulturskolen siden hun var bitteliten og har også vært en flittig bruker av Villa Cara, et kommunalt kulturverksted for ungdom.

Astrid Lund - portrett
Astrid Lund var en av ungdommene som deltok i piloten. Foto: privat

Hun sa umiddelbart ja på spørsmålet om hun ville være med i pilotprosjektet. Hun var faktisk så positiv at hun sporenstreks satte seg ned ved pianoet. En halvtime senere var balladen «Kjenne Meg Hjemme» klar. Den er en kjærlighetserklæring til Lillestrøm.

Da hun skrev sangen, så hun for seg stien hun tar hver dag hjem fra skolen: forbi den røde mursteinskirka, nedover gatene med trehus på hver side, og forbi byens nye kulturbygg.

– Sangen handler om hva som gjør Lillestrøm til min by. Det viktigste er kjærligheten og respekten folk viser hverandre, uansett hvem du er eller hvor du bor. Det er viktig å tenke på hvordan man kan beholde det fellesskapet når fremtidens Lillestrøm planlegges.

Et sted jeg kan kjenne meg hjemme
Med lys i hver gate
Og kvitrende fugler i trærne
Som synger om vår by

(utdrag fra «Kjenne Meg Hjemme»)

Å bli sett og anerkjent som borger

Ungdommenes kreative innspill bød på en musikkvideo, monologer og Astrids ballade. Deltakerne fikk hver sin mentor i de to ukene som var satt av til å utvikle et kreativt høringssvar.  

Alle fem var faste brukere av kommunens kulturtilbud, men ikke medlemmer av ungdomsrådet eller barne- eller ungdomstrinnsråd. Piloten traff dermed ungdom som kommunen ellers ikke nødvendigvis treffer med slike initiativ.

Astrid mener det er viktig at unge stemmer og innspill inkluderes i kommunal planlegging.

– Det er vi som skal bo her lengst, så det er fint at ikke bare eldre får bestemme og si sin mening. Det er viktig å bli sett og hørt. Det handler om å føle seg sett og anerkjent som borger i egen kommune.

20. november 2023 arrangeres en delingsarena om barne- og ungdomsmedvirkning i kommunen.

Sidsel Quist Bjerke Hommersand, som er avdelingsleder for Avdeling barn og unge i kommunalområdet Kultur, hadde ansvaret for gjennomføringen av pilotprosjektet.

– Unge innbyggere har en viktig stemme som bidrar til å utvikle en bedre kommune. Kommunen mottar mange innspill til kommuneplanen, det meste er fra godt voksne innbyggere. Det er derfor ekstra viktig med unge bidrag, og særlig spennende med en kreativ form, bemerker hun.

En ung kvinne sitter ved et piano., Hun synger og spiller
Astrid opptrer under åpningen av utstillingen i Lillestrøm rådhus.

Ærligere innspill

Hvilken verdi har det så å kunne gi innspill via et kreativt medium, framfor et mer tradisjonelt høringssvar?

- Det at folk uttrykker seg på ulike måter er et kjent faktum. Så det gir større spillerom. Selv føler jeg at det også er mer oppløftende og lettere å trenge inn i noe gjennom en sang. Dessuten blir innspillet ærligere. Og kanskje blir det lettere å ta imot budskapet, fordi man kan skape en ønsket stemning, poengterer nittenåringen Astrid.

Det handler om å føle seg sett og anerkjent som borger i egen kommune.

Astrid Lund

Ungdommens høringssvar skal i første omgang brukes i sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel. De tas også med til neste revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, og til annen planlegging.

– Vi traff noen vi ellers ikke treffer med dette temaet. Og at medvirkningen kom i en kreativ form, gjorde også noe med lytteren og mottakeren. Den unge ytringen fikk en annen valør – mottakeren kunne forstå noe ut over det rent konkret, tekstlige. Kunsten starter der vanlige ord stopper, og er en viktig ytringsfrihetsform, bemerker prosjektlederen.

Astrid Lund har bare positive ting å si om deltakelsen i piloten.

– En kommune må inkludere alle, uansett bakgrunn og interesse. Det må være et sted hvor alle er like mye akseptert og sett. Så det at ungdoms stemmer blir hørt og anerkjent på denne måten, er virkelig bra.

Film om pilotprosjektet

Fakta

  • «Mitt hjemsted, min stemme og min framtid» – Kreativ ung medvirkning (2022) var en medvirkningspilot hvor formålet var å undersøke om medvirkning kan ha andre former enn de tradisjonelle, og å vise at man kan si sin mening på mange måter.
  • Piloten var del av et større prosjekt i Lillestrøm kommune kalt «Kreativ kommune», med støtte fra Kulturtanken.
  • Ungdommene som deltok: Astrid Dagny Margrethe Lund, Niklas Godske, Heba Abdullah, Cristos Gkousis og Kamran Khalili.
  • Ungdommene har bakgrunn fra Lillestrøm kulturskole, Kulturverkstedet Villa Cara i Lillestrøm by, og Ung tekst hos Unge Viken Teater.
  • Den unge filmskaperen Kristian Martinsen bidro til å lage film av Niklas sin monolog og tilrettelegge Astrid sin låt for bildemediet, i tillegg satt han dette sammen med musikkvideoene og samtalen laget av Cristos og Kamran.
  • Utstillingen var oppe i to omganger for å treffe alle; først i Lillestrøm bibliotek, så i rådhuset før politisk behandling av arealplanen.
  • Prosjektet ble ledet av Sidsel Quist Bjerke Hommersand, leder for Avdeling barn og unge, kommunalområdet Kultur.

Les om tilskuddsordningen

Jente hopper over et paradis tegnet med kritt

Innretning av ordning for barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging

Målet er en bedre koordinert lokal kultursektor.