To menn står ved et ombygd orgel. en av dem snakker i en mikrofon

Ada kunstlab med to nye prosjekter

Skal hjelpe til i utviklingen av kunst til døvblinde, og at barn og unge får utforske dypere tematikker og følelser gjennom kunst.

Morten Minothi Kristiansen og Ulrik Ibsen Thorsrud viste "Den elektriske tannlegestolen" under Marked for Musikk i 2023.

Ada kunstlab i Kristiansund er et nasjonalt tilbud som gir kunstnere og formidlere mulighetene til å utvikle, teste eller utforske prosjekter opp mot ny teknologi – i samspill med barn og unge.

Nå er to nye prosjekter plukket fra søknadsbunken og er klar for videreutvikling.

Den elektriske tannlegestolen

En jente ler mens hun ligger i en tannlegestol med høytalere over seg. To menn skimtes bak et orgel.
Installasjonen under Marked for Musikk 2023.

Morten Minothi Kristiansen og Ulrik Ibsen Thorsrud har skapt noe unikt gjennom sin interaktive konsertinstallasjon «Den elektriske tannlegestolen».

I april deltar de på ADA Utviklingslab for å videreutvikle verket til å bli et «musikalsk hjelpemiddel» til døvblinde barn. Til laben har de med seg en unik kompetanse på programmering, elektronikk og design. Laben arrangeres i samarbeid med Kristiansund Kunsthall.

Det eksperimentelle prosjektet hadde premiere under Barnas Ultima-dag på Ultimafestivalen, og installasjonen ble også vist under Marked for Musikk 2023. Konseptet kan sies å ta tannlegestolen til et helt nytt nivå.

Nærbilde av hender som beveger faragerike joysticks på et orgel.
Installasjonen er blant annet laget av et ombygget trøorgel og en tannlegestol.

Kristiansen og Thorsrud er komponister og musikere med solid fartstid innen samtidsmusikk, improvisasjon, støy og performance.

Den elektriske tannlegestolen er et sympatisk og viktig prosjekt som vi er glade for å støtte. Bak står to solide kunstnere som jobber målrettet og godt med kunstformidling til blant annet barn med sansetap
Hanne Grøtt Ulla, prosjektmedarbeider i Ada kunstlab

Coven

Stillbilde fra "Lady Lovely Locks" av Tim Høibjerg. Tre lysende skikkelser står i en ørken. Det er tåke og dis i luften
Fra filmen "Lady Lovely Locks" av Tim Høibjerg

Med støtte fra ADA utviklingslab skal kunstneren Tim Høibjerg utvikle nye modeller og intuitive spillteknikker i prosjektet «Coven».

«Coven» er en digital utforskning av en mystisk ødemark der fortidens teknologi og kunstig intelligens en gang hersket, men som siden har forfalt. Spillerne har form som eteriske vesener som kommuniserer gjennom bevegelse, som samhandler gjennom ulike teknikker og teknologier for å avdekke ødemarkens spennende historie.

Kunstverkene til Tim Høibjerg beveger seg naturlig mellom virituelle og fysiske universer, og utfordrer konvensjoner om hvordan kunst kan vises. De fremmer interaksjon og skaper øyeblikk av synliggjøring så vel som sårbarhet og kan utfordre unges tanker og forestillinger om kunst og virkelighet.

Gjennom installasjonen vil han også vise barn og unge at digitale verktøy ikke bare kan bidra til underholdning, men også skape opplevelser som gjennom kunsten diskuterer og utforsker dypere tematikk, følelser og poesi. 

Tim Høibjerg viser at digitale verktøy ikke bare kan brukes til underholdning, men også kan skape opplevelser som utforsker dypere tematikker og følelser.
Hanne Grøtt Ulla, prosjektmedarbeider i Ada.

Om kunstnerne:

Ibsen/Minothi er et samarbeid mellom musikerne og komponistene Ulrik Ibsen Thorsrud og Morten Minothi Kristiansen. De jobber innenfor samtidsmusikk, støy og impro, scenekunst og performance. I deres arbeid og samarbeid bygges installasjoner som søker å gjøre “smal” kunst tilgjengelig og interessant for et publikum som normalt ikke oppsøker eller utsettes for slike uttrykk.

Tim Høibjerg jobber på tvers av en rekke medier, inkludert digital programvare, animasjon, installasjon og skulptur. Høibjergs forskningsbaserte praksis er forankret i queerteori, og utforsker grensene mellom teknologi, kropp, temporalitet og identitet.

Les mer om innovasjonsnettverket

Representanter fra Kulturtankens innovasjonsnettverk på scenen i Studio 1

Utviklingsmidler gir resultater

Inspirerende møte i Kulturtankens innovasjonsnettverk.

Bilde av en lysende blomst hentet fra VR-produksjonen Nøkken

Prisvinnende VR-kunstner til ADA Kunstlab

Innovativt VR-prosjekt skal videreutvikles sammen med ungdom og skoleelever.

Jenter foran Pc jobber med 3d-modellering

Tester ny kunstlab i Kristiansund

Nybrotsarbeid i skjæringspunktet kunst/teknologi.