Frode Jan Fjørtoft
Frode Jan Fjørtoft
IT-sjef
DKS-portal
Kontaktinfo:
fjf@kulturtanken.no

+ 47 911 89 820

Jobber med: Strategisk IKT, informasjonssikkerhet og GDPR, avtaleverk og kontrakter, koordinering av virksomhetens eksterne digitale tjenester, løsningsarkitektur og database i DKS-portalen, samt å sikre at alle Kulturtankens ansatte har hensiktsmessige og effektive digitale arbeidsverktøy, og å påse at ferdighetene i å bruke dem finnes og videreutvikles.