BUSK: Barn og Unges Stemmer - Kunst og kultur

 
De unge skal høres i den kommende stortingsmeldingen: Barne- og ungdomskulturmeldingen (2020)  Illustrasjon: Sindre Goksøyr

De unge skal høres i den kommende stortingsmeldingen: Barne- og ungdomskulturmeldingen (2020)
Illustrasjon: Sindre Goksøyr

Kulturtanken skal hente inn barn og unges stemmer; synspunkter på og opplevelser av kunst og kultur. Dette er et oppdrag fra Kulturdepartementet, knyttet til den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen (2020).

BAKGRUNN:
Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har gått sammen om å levere en felles stortingsmelding om barne- og ungdomskultur i 2020. Det er aller første gang det lages en stortingsmelding om barn, ungdom og kultur. En viktig del av arbeidet med barne- og ungdomskulturmeldingen er å involvere barn og unge i ulike deler av landet, for å få frem deres stemme og legge til rette for politikkutvikling med vekt på deres synspunkt og perspektiver.

OPPDRAG:
Kulturtanken, som etat under Kulturdepartementet (KUD) og med et nasjonalt ansvar for Den kulturelle skolesekken (DKS), har fått i oppdrag å involvere barn og unge i arbeidet med meldingen. Oppdraget består i å koordinere og gjennomføre opplegg for involvering av barn og unge, rundt temaene kunst- og kulturformidling, digitale kunst- og kulturuttrykk, kunst og kultur som ytringer og inkludering og sosial mobilitet.

Oppdragsbrevet fra KUD


SAMARBEIDSPARTNERE

Norsk kulturskoleråd, Miniøya, Arendalsuka Ung, UKM og Møre og Romsdal fylkeskommune

Andre aktører som bidrar i arbeidet:
Redd Barna, Press, Ungdom og Fritid, Voksne for barn, KFUK/KFUM, Medietilsynet, Deichman Bibliotek/Biblo Tøyen, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Tvibit, Dissimilis Norge, Kulturtankens tilskuddsmottakere i fylkeskommuner og direktekommuner.


KONTAKT

Jo Morten Weider, prosjektleder
e-post: jmw@kulturtanken.no

Torkel Øien, Norsk Kulturskoleråd
e-post: torkel.oien@kulturskoleradet.no

Anne Mari Hellerdal-Kvalvik
e-post: amh@kulturtanken.no

Matias Hilmar Iversen
e-post: mhi@kulturtanken.no

Charlotte Blanche Myrvoll
e-post: cbm@kulturtanken.no