AKTIVITETER

Elever fra 10. trinn på Vestmyra skole i Fauske har gitt sine innspill til kulturmeldinga

Elever fra 10. trinn på Vestmyra skole i Fauske har gitt sine innspill til kulturmeldinga

Barn og unge inviteres til å legge igjen sitt innspill til kulturmininisteren i postkassa

Barn og unge inviteres til å legge igjen sitt innspill til kulturmininisteren i postkassa

Skoleturné

Fra april til juni reiser vi på skoleturné for å snakke med elever fra grunnskoler og videregående skoler i hele landet.
Hva: Samtaler med barn og ungdom i grunnskole og VGS
Hvor: fra Kristiansand - Kirkenes (se egen oversikt)
Når: 8.04 - 15.05 2019

Barnehageturné

Barn i barnehagealder utgjør også en viktig del av målgruppen vi ønsker innspill fra, særlig fordi de ofte utelates i barnehøringsprosesser. Gjennom medvirkningsprosesser i barnehager, utført av ansatte fagpersoner som kjenner barna, ønsker vi å innhente informasjon fra barn i 3-5 års-alderen. Barnehagene som er plukket ut til å delta i dette arbeidet er fra tre av kommunene som deltar i Kulturbarn prosjektet , Kristiansand, Røros og Nye Sunnfjord.
Hva: Samtaler med barn i barnehage, 3-5 år
Hvor: barnehager i Kristiansand, Røros og Nye Sunnfjord.
Når: mai/juni

Innspillkonferanse i regi av Kulturfest Tøyen og Miniøya i Oslo

Innspillkonferanse i regi av Kulturfest Tøyen og Miniøya i Oslo

Oppgaver for innspill under konferanse i Oslo i mars

Oppgaver for innspill under konferanse i Oslo i mars

Andre arenaer for inspill

Kulturfest Tøyen og Miniøya: Innspillkonferanse for elever i Oslo på Sentralen, 12. mars

The Gathering (dataspilltreff) på Hamar, 17. - 21. april

MiniØya, Musikkfestival for barn i Oslo, 25.-26. mai

Kulturfest Tøyen, for ungdomskole og VGS i regi av DKS Oslo, 28. mai

UKM-festival, Stjørdal, 24. - 27. juni

Arendalsuka UNG - “Kulturtanker” arrangement i Arendal, for og med ungdom,16. august

Kulturskoler: 50 kulturskoler landet rundt skal bidra med innspill til kulturmelidingen (Mer info kommer)

Flere aktiviteter kommer, etter hvert som de er bekreftet