SPOR – arena for kulturarv i DKS

SPOR – arena for kulturarv i DKS

Alt om det viktigste møtestedet for kulturarv i DKS.

Produksjonen "Båten og menneske", Fra SPOR - arena for kulturarv på Stiklestad, 8.-9. september 2021.

SPOR er en årlig møteplass og visningsarena for kulturarvsfeltet der man kan se produksjoner, utveksle erfaringer, få faglig påfyll, etablere nettverk og se fremover sammen. Hvert år er et nytt tema i fokus. Visningsarenaen ble avholdt for første gang i 2019 på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. I 2020 ble SPOR avholdt som webinar. SPOR arrangeres av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kulturtanken.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyheter om SPOR og andre visningsarenaer i DKS rett i innboksen!

SPOR 2022: Kystkultur

SPOR 2022 - logo

SPOR 2022 vil bli avholdt på Stiklestad 13.-14. september 2022. Følg SPOR på Facebook eller meld deg på Kulturtankens nyhetsbrev for oppdateringer om program og praktisk info.

Om årets tema
Vi ser deler av en trebåt med seil foran et sjølandskap i solnedgang
Fra filmproduksjonen «Geitbåten». Foto: Maja Holand, HerStory AS

Kystkultur er trukket fram i museumsmeldinga som ett av to viktige satsningsområder, derfor har årets utgave av SPOR dette temaet.

Kystkultur inneholder mye. Det har en tidsdybde fra steinalderens bosettinger, via nasjonsbygging til dagens havbruk. Den viktigste transportveien har vært sjøen, og varer, historier og ideer fra fjerne land har funnet veien til den innerste fjord. Havet har brakt folk ut i verden, og verden til oss, og skapt forbindelseslinjer. Livsformen på kysten har gjort at mennesker har endret landskapet der, og kystfolket har dratt på sjøen med livet som innsats.

Hva forteller vi barn og unge om kystkultur i dag? På hvilke måter er kystkulturen relevant for dagens unge?  

Podcasten SPOR – om kulturarv i DKS

Hva er kulturarv i Den kulturelle skolesekken? SPOR er en fagarena for oss som jobber med produksjon og formidling av kulturarv for barn og unge i Norge. I denne podcasten vil du finne intervjuer av ressurspersoner fra hele landet. Podcasten er produsert av Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med Kulturtanken.

Her kan du finne alle episodene.

SPOR 2021: Bærekraft

Spor 2021 - logo

Kulturarvens tilknytning til og ansvar ovenfor FNs bærekraftsmål la grunnlaget for den tredje utgaven av SPOR som ble avholdt på Stiklestad høsten 2021. Temaet er svært aktuelt siden vi nå er inne i tiåret fram mot 2030 for gjennomføringen av bærekraftmålene. I forberedelsene fram mot SPOR avdekket arbeidsgruppen at det er mange gode produksjoner rundt om i det ganske land som har innhold knyttet til ett eller flere av bærekraftmålene.

– Tilbudene på kulturarv for inneværende skoleår i Portalen bekrefter det samme. SPOR, og kulturarvfeltet, er med andre ord helt i tråd med tidsånden, sa arbeidsgruppa i sin uttalelse om temaet.

Gjennom to septemberdager fikk deltakerne innsyn i flere perspektiver på bærekraft. For eksempel ble en diskusjon løftet rundt hvilken kulturarv som fortjener vern, og hvem det er som sitter på definisjonsmakten når det gjelder begrepet bærekraft. I tillegg til tretten foredragsholdere fikk publikum oppleve seks digitale og syv fysiske produksjoner på visningsarenaen. Hele programmet ble også strømmet digitalt, og opptak ble tilgjengeliggjort i etterkant.

Bilder fra SPOR 2021

slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider

Arkiv

Mer om kulturarv i DKS