Norge rundt med direktøren

Kulturtanken og direktør Lin Marie Holvik skal utover våren på en omfattende besøksturné, for å møte aktører som på ulikt vis jobber med utviklingen av, og innholdet i Den kulturelle skolesekken.  

- Det er viktig for Kulturtanken å bli godt kjent med hele feltet som jobber med kunst og kulturproduksjon for barn og unge. Derfor ønsker jeg å bruke litt tid i 2017, på å besøke og lære av, aktører landet rundt, sier Holvik.

Turnerute
8. – 9. mars | 100 %-kommunenes nettverksmøte i Trondheim
15. mars | Møte hos Odda kommune
16. mars | Årsmøte i Norsk kulturskoleråd avdeling Hordaland, på Voss
17. mars | Møte hos Hordaland fylkeskommune
22. mars | Møte kommuner og fylkeskommunen i Østfold
23. mars | Årsmøte i Norsk kulturskoleråd avdeling Nordland, i Bodø og møte Nordland fylkeskommune
28. mars | Møte hos Buskerud fylkeskommune