Velkommen til Gardermoen 24. januar 2017!

Forside
Program >
Deltakerliste
Presentasjoner
Oppsummering

 

Program


09.00 - 09.30
Kaffe og registrering

09.30 - 09.40
Velkommen

09.40 - 12.00
Visjon, verdier og målsettinger v/ direktør Lin Marie Holvik
- presentasjon og gruppesamtaler

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 13.15
Ny visuell profil v/ kommunikasjonsleder Guro Kleveland

13.15 - 13.30
Nasjonale aktører v/ direktør Lin Marie Holvik - et godt kvalitativt samarbeid

13.30 - 14.00
Prosjekt 2018 v/ prosjektleder Matias Hilmar Iversen
- overføring av turné- og produksjonsoppgaver

14.00 - 14.15 Pause

14.15 - 15.00
Økonomi og forvaltning v/ økonomisjef Kristian Fosser

15.00 - 15.30
Arbeidet fremover v/ prosjektleder Ane Roggen
- i et utviklingsperspektiv

15.30 - 16.00
Oppsummering og veien videre v/ direktør Lin Marie Holvik    

Kontakt

Karlina Fierro Nordgreen
M +47 95 99 24 29
kfn @ kulturtanken.no