Velkommen til Gardermoen 24. januar 2017!

Forside >
Program
Deltakerliste
Presentasjoner
Oppsummering

Velkommen til Park Inn by Radisson 24. januar 2017!  

Takk for at dere kommer til Kulturtankens første felles samling med alle dere som er DKS, og vi som holder på å bli det. Vi gleder oss til å treffe dere, og til å samarbeide og samles om å sikre en god lokal forankring i vårt nasjonale oppdrag.  

Målet er å få på plass et tydelig nasjonalt rammeverk, utvikle lokal og nasjonal kunnskap basert på erfaring og teori, og vi skal ikke minst jobbe for et tett samarbeid med utdanningsfeltet. Så skal vi snakke om noen viktige tema vi mener Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken bør ha mot til å sette på dagsordenen. 

Denne dagen sitter vi i grupper på tvers av fylker, kommuner og oss i Kulturtanken. Dette gjør vi fordi vi ønsker å bli kjent med dere, og å lytte og lære. Vi håper at vi både kan diskutere sammen, og svare på noe av det dere lurer på.

Vi gleder oss. 
Hilsen alle oss i Kulturtanken,  

Lin Marie Holvik

Kontakt

Karlina Fierro Nordgreen
M +47 95 99 24 2 
kfn @ kulturtanken.no