web_rapport_dks.jpg
 

Den kulturelle skolesekken årsrapport 2017

Last ned rapporten her

Hvor mange møter med kunst og kultur får elevene gjennom ordningen Den kulturelle skolesekken? Hvor mange utøvere engasjeres i ordningen hvert år? Hvordan bruker landets fylker og kommuner de tildelte tippemidlene til aktiviteter i Den kulturelle skolesekken?

Alle landets fylker og kommuner skal rapportere sine aktiviteter i Den kulturelle skolesekken til Kulturtanken. DKS-rapport 2017 viser hvordan mottakere har brukt sine tilskudd av tippemidler i henhold til tilskuddsbrevet fra Kulturtanken.


Justerte tall for direktekommuner i årsrapporten for DKS (desember 2018)
En ny samlet oversikt over tallene for kunstmøter pr elev totalt, basert på summen av hva elevene i kommunen og i fylket (som geografisk enhet) har tatt del i. Se tillegget her.


Korrigeringer til årsrapport 2017 for DKS (mars 2019)
Vi har oppdaget feilkilder i datagrunnlaget som ligger til grunn for statistikken over produksjoner med Samisk innhold i DKS i 2017. Her er vedlagt korrigeringer