web_rapport_dks.jpg
 

Den kulturelle skolesekken årsrapport 2017

Last ned rapporten her

Hvor mange møter med kunst og kultur får elevene gjennom ordningen Den kulturelle skolesekken? Hvor mange utøvere engasjeres i ordningen hvert år? Hvordan bruker landets fylker og kommuner de tildelte tippemidlene til aktiviteter i Den kulturelle skolesekken?

Alle landets fylker og kommuner skal rapportere sine aktiviteter i Den kulturelle skolesekken til Kulturtanken. DKS-rapport 2017 viser hvordan mottakere har brukt sine tilskudd av tippemidler i henhold til tilskuddsbrevet fra Kulturtanken.