16463481_10155254085788570_6317154920877209239_o.jpg

Her finner du en oversikt over institusjoner, produsenter og miljøer som kan være nyttig å kontakte, dersom du er på jakt etter samarbeidpartenere, utøvere eller andre med kunnskap om samisk kunst og kultur. Resursene er sortert etter de seks kulturuttrykkene i DKS.


film


kulturarv og duodji


litteratur


 • Sámi Beassášmárkanat/Samisk Påskefestival arrangeres årlig i Kautokeino, med arrangement til familier, ungdom og voksne, både uteaktiviteter og på ulike lokaler.

 • Sámi Music Week er en formidlingsarena og bransjetreff for musikkkunstnere som arrangeres årlig i Alta, knyttes til feiring av Samefolkets dag.

 • Márkomeannu er en samisk festival som utelukkende programmerer samiske artister. Arrangeres siste helgen i juli/første helgen i august hvert år i Skånland, Evenes.

 • Riddu Riđđu er en urfolksfestival som arrangeres i midten av juli hvert år i Manndalen, Kåfjord. Riddu Riđđu er en av 12 knutepunktsfestivaler i Norge.

 • Riksscenen (Oslo): Beskriver seg som «et utstillingsvindu for det som rører seg i den samiske musikken». Arrangerer Buljos Bidus, kuratert av Georg Buljo, som presenterer samiske artister, og Idja, et klubbkonsept utviklet og drevet av den samiske ungdomsorganisasjonen Oslove Noereh i samarbeid med Riksscenen.

musikk


 • Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš /Beaivváš Sámi Našunálateáhter (SNTB) ligger i Guovdageaidnu/ Kautokeino i Finnmark, og er den eneste profesjonelle teaterinstitusjonen i Norden som konsekvent bruker samisk som scenespråk. Teatret er et turnéteater som flere ganger i året turnerer i hele det samiske området i Norge, Sverige og Finland, noen ganger også Russland. I tillegg gjør teatret jevnlig turnéer utenfor Norden for å synliggjøre samisk kultur også internasjonalt.

 • Det Norske Teatret har et nasjonalt språkpolitisk oppdrag som inkluderer samiske språk, og har inngått en samarbeidsavtale med Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš /Beaivváš Sámi Našunálateáhter.

 • Sydsamisk Teater/Årajelhsaemien Teatere virker i et av de sterkeste sørsamiske områdene i landet og har en uttalt kunstnerisk intensjon om å formidle historien og kulturen i området.

 • Giron Sámi Teáhter, Kiruna, Sverige, lager scenekunst som først og fremst for samer, med samisk og svensk som scenespråk.

 • Dansearena Nord er et kompetansesenter for profesjonell dans med arbeidsområde hovedsakelig i Nordland, Troms og Finnmark. De samarbeider både nasjonalt og internasjonalt gjennom partnerskap og co-produksjoner med andre tilsvarende organisasjoner og frie grupper innen dans. 

 • Riksscenen er også relevant innenfor samisk scenekunst.

scenekunst


visuell kunst


 • Riddu Riddu Festivála i Kåfjord i Nord-Troms er en internasjonal urfolksfestival. Festivalen arrangeres som regel den andre uken i juli hvert år.

 • Márkumeannu-festivalen i grenseområdet mellom Skånland kommune (Troms) og Evenes kommune (Nordland) skal fremme markasamisk kultur i tillegg til kunst og kultur fra hele Sápmi. Festivalen arrangeres som regel i månedskiftet mellom juli og august.

 • Musikkfestivalen i Kautokeino, også kjent som påskefestivalen i Kautokeino. Arrangeres hver påske, fra palmesøndag til 1. påskedag.

 • Påskefestivalen i Karasjok arrangeres hver påske, fra palmesøndag til 1. påskedag.

 • Jokkmokkmarknad i Jokkmokk, Sverige. Arangeres årlig rundt samefolketsdag, 6. februar.

 • Alta Sami Festival arrangeres i uke 6 og 7, i anledning samefolketsdag.

 • Sami Music Week arrangeres i Alta i februar, rundt amefolketsdag 6. februar.

 • Samisk uke i Tromsø arrangeres rudnt samefolketsdag 6. februar. De har også en Facebook-side.

 • Julesàmi vahkko/Lulesamisk uke i Tysfjord arrangeres av DSJ - Doajmmasiebrre Julev-Sábme en fri, politisk og religiøs uavhengig lulesamisk barne- og ungdomsorganisasjon. Hovedformålet er å styrke samiske barns og unges identitet, bl.a gjennom å arrangere sommeraktiviteter innen kultur, idrett og språk. Arrangeres på sommeren.

 • Sørsamisk kulturfestival/Raasten rastah på Røros arrangeres annen hvert år på høsten. Forrige festival var i september 2018.

 • Tjaktjen Tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival på Snåsa. Arrangeres annen hvert år. Neste festval arrangeres september 2019.

FESTIVALER