Kunst, kultur og skole

Kontakt:
June Mariann Breivik
jmb @ kulturtanken.no
 

 

Rikskonsertene ble i 2016 til Kulturtanken, med nytt mandat og ansvarsområde. Det ligger ikke til Kulturtankens mandat å produsere og gjennomføre turneer, slik Rikskonsertene har gjort. De tidligere turné- og produksjonsoppgavene til Rikskonsertene skal fases ut til fylkene i løpet av 2018. 

Men i en overgangsfase (2017- 1.08. 2018), vil Kulturtanken fortsatt være arbeidsgiver, program- og turnéansvarlig for enkelte skolekonsertproduskjoner. Da gjelder samme lønns- og arbeidsbetingelser, som for tidligere Rikskonsertene.

Last ned Rikskonsertenes Turnéhåndbok på nynorskbokmål eller engelsk

Arbeidsbetingelser

Protokoll datert 6.12.16, mellom Rikskonsertene og utøverorganisasjonene MfO og NoDa gjelder fortsatt, og regulerer arbeidsbetingelser for dansere og musikere som er lønnsmottakere. Avtalen utgår senest 1.8.2018. Dersom partene inngår ny avtale med KS før den tid, oppheves denne protokollen med umiddelbar virkning. Kulturtanken er ikke en part i forhandlingene.

For spørsmål, ta kontakt med Morten Brenne (mb @ kulturtanken.no)

Protokoll gjeldende fra 1.1.2018

ELEKTRONISK FAKTURA:
Elektronisk faktura  
Electronic invoice

KONTRAKTSMALER:
Lønnsmottaker
Enkeltpersonforetak
Gruppe / Management
Utøver bosatt i utlandet - norsk tekst
Enkeltperson ENGELSK
Gruppe / Management ENGELSK

REISEREGNING:
Er du ekstern og skal ha refundert utgifter til reise eller andre utlegg må du bruke selvbetjeningsportal. En ekstern er en person som ikke er ansatt i en statlig virksomhet, men som likevel skal ha utbetalt et honorar og/eller ha refundert utgifter til reise eller andre utlegg. Eksempler inkluderer utøvere, medlemmer av råd, utvalg og styrer, tolker, med flere.

Fra og med 1. januar 2016 må alle utøvere som har lønnsmottakerkontrakt levere reiseregning ved å logge inn på Altinn. Bakgrunnen for dette er endringer i regelverket som sier at kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggerne primært skal foregå elektronisk.

Brukerveiledninger tilpasset utøvere på turné for Rikskonsertene / Kulturtanken:

Infobrev til eksterne.pdf
Hjelp-Innlogging.pdf
Hjelp-Refusjon.pdf

Ved spørsmål av teknisk art kan du ta kontakt med DFØs Kundersenter:
Telefon: 406 34 021, e-post lonn@dfo.no. Åpningstid: 08.00 – 15.30.