Skip to main content
Viser en kunstinstallasjon i papir i mange farger

ENO – samarbeid i Norge

Norge er medlem av ENO-nettverket, som knytter kunnskapssentre i Europa sammen og stimulerer til samarbeid om utvikling av kunst- og kulturopplæring.

Hjernelabyrinten, Jennie Bringaker (2022). Foto: Tove Sivertsen © Munchmuseet

ENO - European Observatories in the Field of Art and Cultural Education - er et nettverk som forbinder forsknings- og praksismiljøer i Europa. ENO ble etablert i 2017 og forbinder 34 kunnskapssentre i Europa.

ENO har mål om å støtte kvalitetsutvikling av kunst- og kulturopplæring i tråd med UNESCO-retningslinjer for utdanning, kultur og bærekraft.

Medlemslandene observerer og deler informasjon om kunst- og kulturutdanningene i sine respektive land og bidrar til koordinert europeisk utvikling av feltet.

ENO har som mål å:

  • legge til rette for utveksling av forskningsresultater og innovativ praksis
  • stimulere til ny forskning på området
  • støtte kvalitetsutvikling av kunst- og kulturopplæring innenfor rammen av global UNESCO-politikk og retningslinjer for utdanning, kultur og bærekraft.

I ENO organiserer en konferanse årlig og utgir ENO Yearbook.

Følg denne lenken for mer informasjon om ENO-samarbeidet på europeisk nivå

ENO- samarbeid i Norge

Norge ble medlem av ENO i 2022 og er nettverkets 17. medlemsland. Gjennom samarbeidet vil vi legge til rette for samspill mellom forskning, praksis og forvaltning. Deltagelse i det europeiske nettverket gir nærhet til kunnskap om kunst- og kulturopplæring i andre europeiske land og relevant forskning på feltet.

ENO - Norge vil bidra til å bygge arenaer for utveksling av forskningsresultater og innovativ praksis. Samarbeidet er forankret i UNESCO sine retningslinjer for utdanning, kultur og bærekraft. ENO – Norge vil bidra til større bevissthet rundt UNESCO rammeverk og hva det forplikter til, og støtte kvalitetsutvikling av kunst- og kulturopplæring innenfor disse rammene.

Deltagelse i det europeiske nettverket gir nærhet til kunnskap om kunst- og kulturopplæring i andre europeiske land og relevant forskning på feltet.

ENO- Norge har følgende mål:

  •  Styrke forbindelsene mellom praksis, forskning og politikkutvikling på kunst- og kunstutdanningsfeltet.
  • Stimulere til forskning og forskningsbasert utvikling av kunst og kultur i pedagogiske kontekster.
  • Støtte utviklingen av utdanning i kunst av høy kvalitet i tråd med de kulturelle rettighetene til alle barn og unge i et mangfoldig samfunn.
  •  Bygge arenaer for samarbeid for å styrke kunstens rolle i pedagogiske kontekster og imøtekomme sosiale, kulturelle og miljømessige utfordringer. 

ENO – Norge deltar i det internasjonale nettverket gjennom forskningsopphold, deltagelse på konferanser og seminarer, og publisering i ENO yearbook.

Nettverket er vertskap for faglige arenaer der praksisfelt, forskere og forvaltningen møtes for å drøfte aktuelle problemstillinger og initiere prosjekter og samarbeid.

Samarbeidspartnere i ENO-nettverket i Norge

Les artikkel om ENO-samarbeidet:

Gruppebilde med medlemmer av det norske ENO-nettverket

Styrker kunst- og kulturopplæringen gjennom europeisk samarbeid

Norge ble nylig medlem av ENO-nettverket, som knytter kunnskapssentre i Europa sammen og stimulerer til samarbeid om utvikling av kunst- og kulturopplæring.