For utøvarar

Lurer du på noko som gjelder søknadsfrister, programidear, turnéspørsmål eller liknande, finn du meir informasjon og oversikt over kontaktar på Den kulturelle skulesekken si eiga heimeside.

Kontrakt med Kulturtanken frem til høst 2018?

Det vil fortsatt i overgangsperioden fram til høst 2018 være produksjoner på veien som er kontrahert av Kulturtanken. Musikere som har kontrakt med Kulturtanken finner info om utfylling av reiseregning, arbeidsbetingelser etc her.