ForUndringsforsk
ForUndringspakken under (ut)forskerlupa

Ann-Hege Lorvik Waterhouse (HIOA 2017)

Følgeforskning på utviklingsprosjektet ForUndringspakken i barnehager i bydel Gamle Oslo. Waterhouse stiller spørsmål om hva som kan defineres som vesentlige kvaliteter i musikalske møter i barnehagen, og peker på kategorier som relasjonelle kvaliteter, kunstneriske kvaliteter, handlingskvaliteter, affektive kvaliteter, formidlingskvaliteter, materielle kvaliteter og strukturelle kvaliteter.

<<<