Values and Practices
A study of two multi-agency musical development projects in Palestine and Sri Lanka
Solveig Korum (UIA 2016-2020)
PhD som vil utforske 1) hvilken betydning Rikskonsertenes internasjonale arbeid har hatt for virksomheten i Norge, herunder hvordan dette har endret formål og karakter i takt med samfunnsutvikling og politisk føringer, og 2) hvordan kunnskapsoverføring fra Rikskonsertenes internasjonale engasjement og mangfoldsarbeid i Norge kan bidra til å fylle DKS’ mandat i framtidens skole. Prosjektet er støttet av Forskningsrådets OFFPHD-program.

It Starts with a Heartbeat
Crafting a model for live music support in southern Africa

Gwen Ansell (Concerts South Africa 2016)
This Report gives a summary of the benefits that live music support brings to the economy, society and the broader cultural landscape in southern Africa. According to the Report, the next 5-10 years shall be a crucial time for interventions to support live music in southern Africa by the Governments and big corporate businesses. The Report also unveils new audience research, and suggests that local authorities can play a key role in making live music more attractive and accessible. Policy options range from basics, such as improving public transport, to more innovative strategies such as giving the night-time economy a special status in planning processes.

Music, Development and Reconciliation in Sri Lanka
A Report on the Work of the Sri Lanka Norway Music Cooperation

Gillian Howell (Griffith University 2016)
Rapport som undersøker musikksamarbeidet mellom Sri Lanka og Norge med fokus på hvordan aktivitetene kan påvirke forsoningen mellom befolkningsgruppene i etterkrigstiden. Rapporten tilbyr også anbefalinger for framtidige tiltak.

Culture in Education
An Initiative for Access to Culture in Romanian Schools

(Culture in Education 2016)
This brochure aims to promote the principles, activities and results of Culture in Education, a project inspired by the Norwegian Cultural Rucksack program. To understand the different solutions which have been undertaken and suited to the Romanian reality, the brochure places in context European trends and Romanian public policy and describes the details of the Culture in Education project: the essential needs of teachers and the way in which cultural operators can cooperate with schools.

Children and Music as a State Building Tool
The Potential of the Music for Everyone-project – A retrospective and prospective evaluation

Ananda S. Millard and Safa’ Abdel Rahman (Madi 2015)
The Music for Everyone project has been implemented in the West Bank, Jerusalem and Gaza. This evaluation has sought to explore the role played by Sabreen, and specifically the Music for Everyone project, within the Palestinian context both in how it has impacted the direct beneficiaries, as well as relative to the broader environment and context.

National impacts from international art
Social impacts from Norwegian international artist
Ola K. Berge (Telemarksforsking 2015)
PhD som vil utforske de nasjonale effektene av internasjonal kunst. I norsk kulturpolitikk er troen på de sosiale effektene av kunst en implisitt og legitimerende komponent. Men hvordan vises denne troen i en internasjonal kontekst? Berge argumenterer for at kulturpolitikk som støtter norsk kunst og norske kunstnere i utlandet er forhandlet i en nasjonal diskurs, med nasjonale sosiale utviklingsmål og forbedret internasjonalt omdømme som sentrale premiss.
Mer informasjon om forskeren her.

Mainstream or marginal?
A study of the musical practices of three African immigrant performers in Norway

Tormod Wallem Anundsen (UIO 2014)
PhD som studerer hvordan immigrant-musikere navigerer i de norske musikkarenaene, hvordan de håndterer spørsmål om representasjon, og hvordan de konstruerer sin praksis i Norge. Avhandlingen fordyper seg i spørsmål som for eksempel hvordan musikerne rekontekstualiserer seg selv til nye diskursive konstruksjoner.

Nation Branding in Sri Lanka
A Case Study of the Bi-Annual Music Festival and it Contribution to Nation Branding
Minnah Fahmida Haniffa (Hanze University og Leeds Metropolitan University 2014)

Children’s Concert Experience
Artikkel om forskning på musikkformidling til barn og unge i India og Norge
Jan Sverre Knudsen (Rikskonsertene 2013). Artikkelen står i boken “Young Children, Pedagogy and The Arts” som kan bestilles her.

Et skritt tilbake?
En sosiologisk studie av unge norske kunstnere med innvandrerbakgrunn
Anders Vassenden og Nils Asle Bergsgard (Norsk kulturråd 2011)

 

<<<