Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse
Om litteraturpresentasjon i DKS
Anne Skaret, Hilde Hagerup og Kristin Ørjasæter (Norsk barnebokinstitutt)
Forskningsprosjektet tar utgangspunkt i en hypotese om at barnelitteratur er strukturert for å involvere barn i konstruksjonen av innholdet, og at formidlingssituasjoner i DKS er med på å løfte litteraturen ut av den skriftlige formen og «tilbake» til en kollektiv muntlig situasjon. Hvordan fremmer ulike versjoner av det samme litterære stoffet kunstneriske opplevelser hos elevene og muligheter for dem til å medvirke i kunstneriske prosesser?

Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse 2016-2018. Fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlingsproses. Et forskningsprosjekt i regi av Norsk barnebokinstitutt i samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark, 2016 – 2018.

Les mer her

<<<