Back to All Events

Rapport om direktekommuneordningen i DKS

  • Kulturtanken Gullhaug torg 2 Oslo (map)

Bakgrunn:

Den kulturelle skolesekken er de fleste steder et samarbeid mellom fylke og kommuner om tilbudet til elevene i grunnskolen. Tolv kommuner har fått overta det fulle ansvaret for tilbudet i grunnskolen, og får dermed sin andel av spillemidler til formålet overført direkte.

Fra og med 2017 er det opp til Kulturtanken å godkjenne søknader fra nye kommuner om å få bli direktekommune. Kulturtanken har valgt å vente med videre behandling av søknader i påvente av en evaluering av direktekommuneordningen.

Evalueringsoppdraget ble etter en tilbudsrunde gitt til Oxford Research, som nå har evalueringsrapporten klar.Hva: Oxford Research legger frem en rapport der de har evaluert direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken. Det blir mulighet for spørsmål fra salen.

Hvor: Kulturtanken, Studio 1 (ring på til resepsjonen 5 etasje)
Presentasjonen vil bli streamet, og rapporten vil bli gjort tilgjengelig via Kulturtankens nettsider på samme tid.

Påmelding: til jeb@kulturtanken.no
 

 

 

 

 

Later Event: October 20
Møte med Hordaland fylkeskommune