Back to All Events

Nordisk nettverksmøte

Kulturtanken er vertskap for årets nordiske nettverksmøte om kunst, kultur og skole, som finner sted i Kulturtankens lokaler i Oslo tirsdag 28. nov. Nettverksmøtet er lukket, med inviterte deltakere fra departementer, kulturråd og andre virksomheter fra de nordiske landene.

På agendaen står blant annet:

- På hvilken måte kan barn og unge være en samarbeidspart i arbeidet med kunst, kultur og skole?

• Ungdomsrådet i Kulturtanken – hvordan kan vi sikre ungdommens innflytelse inn i DKS?

• Kulturverter i skolen – elevene som en ressurs i DKS?

• ForUNDRINGSpakken – hvordan tre- til seksåringer og personalet i barnehagene deltar sammen med musikere, for å lage gode forestillinger

* «Kulturbarn 0 – 8 år": - en presentasjon av et nytt treårig utviklingsprosjekt mellom Nasjonalt senter for kunst- og kultur i opplæringen, Norsk kulturskoleråd og Kulturtanken.

* Felles orientering og utveksling i de nordiske landene

* Nytt fra Nordisk Ministerråd

Later Event: November 29
SETT-konferansen