Back to All Events

Marked for Film - Den kulturelle skolesekken


Viken Filmsenter inviterer filmskapere, for tredje året på rad, til å pitche filmkurs og vise filmproduksjoner med undervisningsopplegg for representanter fra DKS i Akershus, Buskerud, Oslo, Østfold og Vestfold.

I stedet for å oppsøke hver innkjøper eller skole gir Marked for FILM muligheten filmskapere muligheten til å presenterer filme og formidllingsprosjkektet sitt til flere skoler i hele regionen.

DKS-representanter vil være tilstede under dagen for å lytte til din presentasjon av prosjekt/film. Pitchen som blir fremført blir en del av vurderingen til DKS-representantene når de skal bestemme seg for hvilke prosjekter de ønsker på skole-turné i sitt fylke for skoleåret 2018/2019.


Spørsmål om Marked for FILM?
Viken Filmsenter post@vikenfilmsenter.no


For mer informasjon og frist for søknader::

DKS Akershus – http://www.dksakershus.no/home/
DKS Buskerud – http://dks-buskerud.no/home/
DKS Vestfold – http://vestfold.ksys.no/home/
DKS Østfold – http://ostfold.ksys.no/pub/ostfold/main/?cid=1001
DKS Oslo – https://www.dks.osloskolen.no/