Back to All Events

Showbox: Kjønn i scenekunsten

  • Sentralen Forstanderskapsalen (map)

Hvordan er kjønnsbalansen i scenekunsten for barn og unge? Hvordan blir kvinner og menn fremstilt på scenen, og hvordan speiles kjønnsmangfoldet i det som presenteres landets barn og unge? Kan scenekunsten være holdningsskapende eller atferdsendrende? Kan kunsten bidra til å endre strukturene som gjør at skjevheter, diskriminering og trakassering får leve videre i kunst- og kulturlivet? Og skal kunsten være et verktøy for bevissthet, holdninger og atferd? På dette seminaret vil vi undersøke scenekunstens muligheter og oppdrag. Aktører som Scenekunstbruket og Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken treffer barn og unge landet over, året rundt; i skolen og på kommersielle kulturarenaer. Har vi et spesielt ansvar for hva som presenteres for publikum? Med oss på laget har vi foreningen Balansekunst, som jobber for et likestilt og mangfoldig musikk- og kulturliv.

Hva: Seminar om kjønnsbalanse i scenekunsten, del av Showbox
Hvor: Sentralen i Oslo, Forstanderskapssalen
Når: Fredag 1. des. 2017, kl. 16.30 – 18.30
Hvem: Scenekunstbruket, Balansekunst og Kulturtanken er arrangører

PROGRAM:
Kl. 16.30-16.45:
Velkommen + intro

Kl. 16.45 - 17.35:
Paneldiskusjon om status, ansvar og muligheter i scenekunsten.
Deltakere: Ådne Sekkelsten (Scenekunstbruket/Showbox), Harry Guttormsen (fagansvarlig for scenekunst, Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge), Camara Lundestad Joof (scenekunstner) og Karen Frøsland Nystøyl (litteratur- og teaterkritiker).
Salen involveres underveis i samtalen.
Moderator: Guro Kleveland (kommunikasjonsleder Kulturtanken/styreleder Balansekunst)

17.35 - 17.55:
Pause

17.55 - 18.10:
Intervju med Huy Le Vo (regissør og skuespiller, blant annet i "Goodbye Kitty")

18.10-18.15:
Appell / monolog fra Thea Borring Lande (scenekunstner, musiker)

18.15 - 18.20:
Avslutning & takk for i dag ved Ådne Sekkelsten og Guro Kleveland


Earlier Event: November 29
SETT-konferansen
Later Event: December 6
Konferanse: Det aktive museet