Back to All Events

Møte mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Kulturtanken

Kulturtanken ved direktør Lin Marie Holvik og avdelingsdirektør for Forskning og utvikling, Ståle Stenslie, besøker Bergen for dialog om mulige samarbeidsrelasjoner mellom Kulturtanken og UiB.

Både det nye Media City Bergen (MCB - www.mediacitybergen.no) og det nye fakultetet for kunst, musikk og design (www.uib.no/kmd) vil være relevante.

Møtedeltakerne fra Universitetet i Bergen denne dagen er Kjell Øvre-Helland (DigUiB – UiBs satsing på digitalisering av forskning og utdanning ), Ole Johan Mjøs (Institutt for informasjons- og medievitenskap og prosjektleder for de nye praktiske utdanningene ved MCB), Linda Lien (forskningsleder for Visuell kommunikasjon), Mona Larsen (instituttleder, Institutt for design) og Knut Helland (dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet).