Back to All Events

Musikksamling i Den kulturelle skolesekken


Kulturtanken inviterer musikkprodusenter og -ansvarlige i fylkene og 100 %-kommunene til en samling i kulturhuset Kimen i Stjørdal.

PROGRAM:
Mandag 12. juni


13:00   Innledning ved Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken
13:20   DKS for framtiden: Informasjon og dialog:

·  Tilskuddsbrevet fra Kulturtanken til fylkes- og direktekommunene sendes ut i disse dager. Vi ser på føringene og mulighetene som ligger i dette.

·   Fra Rikskonsertene til Kulturtanken – om musikken i DKS

·   Produksjon og produksjonskompetanse i DKS

·   Nyproduksjon, elevmedvirkning og bruk av samtidens teknologi

16:15   "Når musikken gir mening": Kommunikasjon om kvalitet i skolekonserter ved Torild Wagle Christensen, høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Tirsdag 13. juni

09:00   DiSko – et samarbeidsprosjekt mellom Kulturtanken og HSH ved Kari Holdhus, førsteamanuensis ved Høgskolen Stord/Haugesund

09:30   Musikalsk innslag

10:00   Presentasjon av Marked for musikk 2017 ved Linda Gjersøe Helseth, musikkprodusent i Vestfold fylkeskommune

10:30   Om programbank og programråd ved Matias Hilmar Iversen, Kulturtanken

10:50   Ungdomsråd for DKS i samarbeid med Elevorganisasjonen ved Lin Marie Holvik, direktør i Kulturtanken

11:10   Om elevmedvirkning TBA

11:30   Om samisk som satsningsområde TBA

12:00   Spørsmålsrunde

Spørsmål om samlingen rettes till Kristin Stoltz Thomassen på kst@kulturtanken.no

 

Earlier Event: June 9
Samling for kulturarvfeltet i DKS
Later Event: June 14
Kortfilmfestivalen