Back to All Events

Samling for kulturarvfeltet i DKS

  • Kulturtanken 2 Gullhaug Torg Oslo, Oslo, 0484 Norway (map)

Kulturtanken inviterer til en samling for alle som jobber med kulturarvfeltet i Den kulturelle skolesekken (DKS), i kommuner og fylker.

Fredag 09. juni 2017

Sted:      Studio 1, 5. etasje, Kulturtanken. Gullhaug torg 2, Nydalen
09:30     Velkomstkaffe

10:00     Innledning v/ Kulturtankens direktør, Lin Marie Holvik

10:15     Hvordan jobbes det med kulturarv i DKS?
Hvert fylke og 100 %-kommune får fem minutter hver til en "pecha kucha". Det vil bli anledning til spørsmål etter alle presentasjonene er gjennomført.

12:00     Lunsj i Kulturtankens kantine

12:45     Kulturarv i den digitale brytningstiden
v/ Kulturtankens nyansatte avdelingsdirektør for Forskning og utvikling, Ståle Stenslie

 13:15     Borgkraft - Elever opplever middelalderbyen Borg - ved å bygge i Minecraft
v/ Christine Haugsten Ellefsen fra Borgarsyssel Mueum

13:35     Demo: Hololens møter Minecraft møter elever.

14.50      Kaffepause

15:00     Nyproduksjon innen kulturarv: elevmedvirkning og teknologi
Erfaringsutveksling og diskusjon i grupper (med felles oppsummering)

16:00    Kaffepause

16:10     Spørsmålsrunde i plenum og oppsummering med Lin Marie Holvik

Spørsmål om samlingen rettes til: ba@kulturtanken.no