Back to All Events

Oppstartsseminar - fagrådet


Kulturtankens fagråd skal samles for første gang.

I løpet av to dager i Tromsø vil det bli både innledninger og oppspark med rådets leder, Rolf Lennart Stensø og ledelsn i Kulturtanken, samt tid for rådet selv til å diskutere saker og veien videre.

Se mer om program og fagrådet her.