Back to All Events

Kulturtorget i Molde

  • Bjørnsonhuset Molde (map)

Kulturtorget er den viktigaste møte- og visningsarena for Kultursekken i Møre og Romsdal (Den kulturelle skolesekken).

Over to  dagar vises produksjoner i musikk, scenekunst, litteratur, kulturarv, film og visuell kunst som er aktuelle for turné i Kultursekken skoleåret 2018-2019. I tillegg blir det gjennomført et nettverksmøte for kommunekontaktene og kulturkontaktene.

Kulturtorget 2018 vil vise produksjonar for grunnskule og videregåande skule.

For mer infomasjon Kulturtorget i Molde

Earlier Event: January 17
DiSko-seminar