Back to All Events

Innspillseminar om kulturarv i DKS

Velkommen til Kulturtankens innspillseminar om kulturarv i Den kulturelle skolesekken!

Målet med dette innspillseminaret er at aktører, virksomheter, forvaltning og enkeltpersoner som er eller vil bli aktive innen kulturarv i Den kulturelle skolesekken (DKS) får spilt inn sine behov, ønsker, ideer og annet om feltet til Kulturtanken som nasjonal etat for DKS, og til forvaltningsnivået i ordningen.

Noen av spørsmålene vi håper dere vil diskutere og løfte frem er disse:
Hva skal kulturarv være i DKS? Hva kjennetegner en god kulturarvsproduksjon?
Hvordan skal vi kvalitetssikre innhold, formidling og mottak av produksjonene?
Hva hører ikke hjemme i kulturarv i DKS? Hvordan vil framtidas kulturarvfelt i DKS være?

Seminaret skjer i regi av Kulturtanken, i samarbeid med DKS Oslo.

Tid: Mandag 22. oktober 2018 kl. 12:00-16:00
Sted: Kulturtankens lokaler i Nydalen, OsloPROGRAM
12.00-12.10 Velkommen ved Lin Marie Holvik. Innlegg ved Bente Aster.

12.10-12.15 Presentasjon av Samisk hus, ved daglig leder Maria Varsi.

12.15-12.55 Anders Sunna holder foredrag.

12.55-13.05 Kort kaffepåfyll.

13.05-13.10 Introduksjon av Apalløkka skole, ved DKS Oslo.

13.10-13.40 Presentasjon fra Apalløkka skole om hvordan de innlemmer DKS-besøk, spesielt kulturarv, i sin skolehverdag. Ved assisterende rektor Cathrine Tingnes og Elin Birna Bjarkar.

13.40-14.00 Pause. Croissant, kaffe, te og frukt.

14.00-15.55 Innspill fra salen, i kuratert rekkefølge.

15.55-16.00 Takk for i dag.

16.00-16.30For dem som har tid og lyst: demo av Assassins Creed i Kunsttanken.

Påmelding til ba@kulturtanken.no
– meld fra ved påmelding om du vil holde innlegg (3 min.).


Innspillseminaret vil bli strømmet og ligge tilgjengelig på nett etter seminaret

Earlier Event: October 17
Kulturbarn 0-8
Later Event: October 23
Marked for musikk