Back to All Events

Lunsjseminar: Når kulturfeltet møter digitaliseringen - hva står på spill

Velkommen til nytt lunsjseminar i Kulturtanken!
Som alltid strømmer vi foredraget dersom du ikke har anledning til å komme til våre lokaler i Nydalen.

Nye digitale teknologier endrer vår kulturbruk, deltagelsesformer og forventninger som publikum. Hva står på spill for kulturinstitusjonene i møte med den digitale kulturens muligheter og utfordringer? Hvordan vil digitaliseringen innvirke på kunst- og kulturformidling til barn og unge?

Tonya Nelson er direktør for Museer og samlinger ved University College London (UCL), og styreleder for The Bomb Factory Art Foundation, en stiftelse som arbeider for å skape synergier mellom nabolagsengasjement, kunstneratelier, offentlige visningssteder og læringsrom. Nelson var også med i arbeidsgruppen som utformet Culture is Digital (2018), en rapport som har skapt debatt og bidratt til å legge nye rammer for britisk kulturpolitikk.

Foredraget holdes på engelsk og organiseres i samarbeid med Munchmuseet.

For personlig oppmøte på seminaret, meld deg på til seminar@kulturtanken.no innen onsdag 28. november. Det er gratis å delta på lunsjseminaret.

Formålet med lunsjseminarrekken er å ta opp temaer som påvirker og endrer barn og unges opplevelser av kunst og kultur. Seminarene innledes av fremstående forskere og kunstnere på feltet. Neste lunsjseminar er fredag 1. februar 2019.