Back to All Events

Marked for Film


Nasjonal visningsarena for filmproduksjoner rettet mot Den kulturelle skolesekken (DKS).

Etter at en visningsarena for film lenge var etterlyst innad i filmfeltet i Den kulturelle skolesekken, har Marked for film de siste årene blitt arrangert både i Drammen og i Lillehammer, av henholdsvis Viken filmsenter og Oppland fylkeskommune.

Høsten 2018 slår disse to arrangementene seg sammen, med målsetning om å være en vesentlig bidragsyter til en fortsatt styrking av filmens posisjon i Den kulturelle skolesekken.

Marked for film skal ...

… være en nasjonal visningsarena for profesjonelle filmproduksjoner rettet mot Den kulturelle skolesekken (DKS).

… være en arena der filmskapere, ansvarlige i Den kulturelle skolesekken og andre som jobber med film for barn og unge kan møtes, styrke nettverk, utveksle erfaringer og inngå samarbeid.

… stimulere og inspirere til økt dialog, samarbeid mellom aktører, og en generell heving av status for film for barn og unge.

Påmeldingsfrist 1. november

NB! Aktuelt både for filmskapere som vil presentere et filmformidlingsprosjekt og for programmere av film i DKS

Les mer og påmelding her!

Foto fra Møllens hemmelige liv — filmvisning i taket i et telt og miniworkshop i animasjonsfilm, Akershus 2017

Earlier Event: October 23
Marked for musikk