Back to All Events

Marked for Film


Nasjonal visningsarena for filmproduksjoner rettet mot Den kulturelle skolesekken (DKS).

Etter at en visningsarena for film lenge var etterlyst innad i filmfeltet i Den kulturelle skolesekken, har Marked for film de siste årene blitt arrangert både i Drammen og i Lillehammer, av henholdsvis Viken filmsenter og Oppland fylkeskommune.

Høsten 2018 slår disse to arrangementene seg sammen, med målsetning om å være en vesentlig bidragsyter til en fortsatt styrking av filmens posisjon i Den kulturelle skolesekken.

Marked for film skal ...

… være en nasjonal visningsarena for profesjonelle filmproduksjoner rettet mot Den kulturelle skolesekken (DKS).

… være en arena der filmskapere, ansvarlige i Den kulturelle skolesekken og andre som jobber med film for barn og unge kan møtes, styrke nettverk, utveksle erfaringer og inngå samarbeid.

… stimulere og inspirere til økt dialog, samarbeid mellom aktører, og en generell heving av status for film for barn og unge.

Påmeldingsfrist 1. november

NB! Aktuelt både for filmskapere som vil presentere et filmformidlingsprosjekt og for programmere av film i DKS

Les mer og påmelding her!


Program for Marked for Film 2018


Tirsdag 6. november
1200-1300: Registrering og lunsj
Filmbanken: Hvelvet restaurant
1300-1400: Velkommen
Filmbanken: Gullsalen
Intro til programmet og tanken bak Marked for film Kulturtanken og fagansvarlig Harry Guttormsen
Filmbanken: Gullsalen og Hvelvet
1400-1500: Produksjonspresentasjon bolk 1
1400-1435 Jon Arvid Berger: Rekonstruksjon Utøya
1440-1525 Jonathan Borge Lie: iHuman
1530-1700: Rundbordskonferanse: Film i Den kulturelle skolesekken Filmbanken: Gullsalen
1900-2055: Middag Filmbanken: Hvelvet restaurant
2100-2245: Rekonstruksjon Utøya (filmvisning) Lillehammer kinoOnsdag 7. november
0900-1135: Produksjonspresentasjoner bolk 2 /
Filmbanken: Gullsalen og Hvelvet
0900-0935 Emilie Blichfeldt: Filmskaper-en-to
0940-1015 Thea Fjørtoft: Superwoman 2.0
1020-1055 Jan Rune Blom: Animasjonsverksted
1100-1135 Natalia Malykhina: Ursa
1135-1200: Frukt & biteti
1200-1315: Produksjonspresentasjoner bolk 3
Filmbanken: Gullsalen og Hvelvet
1200-1235 Asgeir Helgestad: Queen without land
1240-1315 Gudny Hummelvoll/ Camilla Strøm Henriksen: Fønix
1315-1415: Lunsj
Filmbanken: Hvelvet restaurant
1315-1515: Produksjonspresentasjoner bolk 4
Filmbanken: Gullsalen og Hvelvet
1315-1350 Annicken Aasheim: Film=manipulasjon
1355-1430 Nick Hegreberg: Chaplin
1435-1510 Bjørn Erik Pihlman Sørensen: Følelse på film
1515-1550 Emilie Blichfeldt: How do you like my hair?
1550-1620: Cake & shake
1620-1735: Produksjonspresentasjoner bolk 5
Filmbanken: Gullsalen og Hvelvet
1620-1655 Håvard Fossum: Meet the censors
1700-1735 Julia Dahr: Bygdehomo
1900-2055: Middag
Heim Lillehammer
2100-2245: Føniks (filmvisning)
Lillehammer kino

Torsdag 8. november
0900-1030: Produksjonspresentasjoner (utvidede) bolk 6
Filmbanken: Gullsalen og Hvelvet
0900-0945 Ingrid Galadriel Aune Nilsen: Lebensborn + Hatets Vugge
0950-1035 Elin Grimstad: Evige jaktmarker + nytt prosjekt
1035-1045 Frukt
1045-1300: Rundbordskonferanse: Filmen fremover i Den kulturelle skolesekken
Filmbanken: Gullsalen

Hvordan jobber vi? Ansvar for nyproduksjon? Kulturtanken fremover?
1300-1400: Lunsj og god tur hjem
Filmbanken: Hvelvet restaurant

Foto fra Møllens hemmelige liv — filmvisning i taket i et telt og miniworkshop i animasjonsfilm, Akershus 2017