Back to All Events

FoU-konferanse: Kvalitet i kunst og kultur til barn og unge

Kulturtanken inviterer til konferanse med påfølgende workshop om kvalitet i kunst og kultur til barn og unge. Du kan delta på begge, eller på bare en av dagene.

Konferansen handler om Kvalitet i kunst og kultur til barn og unge, og det blir innlegg fra blant andre Ben Lee fra Shared Intelligence (England), Carl Stevens fra Arts Council England, Trine Bille fra Copenhagen Business School, Lisa Nagel (phd), Arild Raaheim fra Universitetet i Bergen og Lisbet Skregelid, Universitetet i Agder.

Kulturtanken har et overordnet ansvar for kvaliteten på tilbudet og forsknings- og utviklingsarbeidet i Den kulturelle skolesekken (DKS). Det er mange oppfatninger om kvalitet blant leverandører, utøvere, mottakere og brukere både innenfor og utenfor DKS. FoU-konferansen ønsker å belyse noen aktuelle diskurser i dette feltet, og spør blant annet:

  • Hvilke kvalitetsdiskurser råder i kunst og kulturfeltet for barn og unge?

  • Hvilke kvalitetsforventinger vil skolen ha etter fornyelsen av Kunnskapsløftet?

  • Hvordan kan forskning bidra til utvikling og fornyelse av kvaliteten i DKS?

Tid:
Konferanse: torsdag 8. november -  kl 10:00 til kl 16:30.
Etter konferanseprogrammet blir det en scene for presentasjoner og ytringer, forfriskninger og tapas. Publikum inviteres til å gripe ordet og ytre seg (maks 3 min) om noe de er opptatt av med relevans for DKS og/eller konferansens temaer.

Workshop:
fredag 9. november - kl. 09:00 - 13:00 (påfølgende lunsj)

Sted:
Kulturtanken, Nydalen i Oslo

Mer info:
Se hele programmet og meld deg på her!

 

 

 

Earlier Event: October 23
Marked for musikk