Back to All Events

Visuell kunst og Scenekunst i DKS

Kulturtanken inviterer tilskuddsmottakere og tilstøtende aktører i DKS-nettverket til heldagssamtaler om fagområdene scenekunst og visuell kunst i Den kulturelle skolesekken

Program: 
09:30 - Felles kaffe avec: Bendik Giske blåser liv i forsamlingen 
10:00 - Introduksjon til dagen
10:15 - Agenda: Kvalitet og kunstsyn i DKS: 
Transparens, eierskap, fagfellevurdering og evaluerende råd. Konkrete planer og strategier for fremtiden. Fagområdene går hvert til sitt. 
12:15 - Lunsj 
12:45 - Oppsummering for felleskapet
13:00 - Åpen agenda
15:00 - En hilsen fra kunstfeltet 
15:15 - Pause 
15:30 - Åpen agenda
16:30 - Oppsummering 
18:00 - Harry og Kyrre serverer pølser ved elven 

Programmet oppdateres løpende. Innspill og spørsmål kan rettes til Harry Guttormsen (hgu@kulturtanken.no) fagansvarlig scenekunst eller
Kyrre Bjørkås (kbj@kulturtanken.no) fagansvarlig visuell kunst

Frist for påmelding og innspill 24. mai. Maks kapasitet på 100 personer.  
NB! kun for tilskuddsmotakere og tilstøtende aktører i DKS


Toppbilde: Bendik Giske / foto: Florian Hetz