Back to All Events

Konferanse: Teatervitenskap – historiografi, teori og praksis


  • Universitetet i Bergen (map)

Teatervitenskapelig dugnad inviterer til tre dager med scenekunstfaglig utveksling og utvikling i Bergen den 25.-27. Mai.

Tema og tittel for konferansen er Teatervitenskap – historiografi, teori og praksis og målet er å mønstre bredden av den teatervitenskapelige kompetansen på tvers av scenekunstneriske disipliner og teoretiske orienteringer.

Konferansen finner sted på Universitetet i Bergen og arrangeres i samarbeid mellom sentrale norske scenekunst-, forskning- og utdanningsinstitusjoner. Vertskap i Bergen er teatervitenskap ved UiB og BIT Teatergarasjen.

Ragnhild Tronstad (Kulturtanken) skal holde innleggget: Et spørsmål om kvalitet? Dannelsesprosjektet Klassikere for Kids. (lørdag 26/5 kl 0900)

For program se her:

Konferansen arrangeres av Teatervitenskapelig dugnad i samarbeid med UiB, UiA, NTNU, HiØ, KHiO, OsloMet – storbyuniversitetet, DTS, Kulturtanken, BIT Teatergarasjen, Black Box teater og Teaterhuset Avantgarden, med støtte fra Kulturrådet.

Later Event: May 28
Komma - marked for litteratur